Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 20:36

Προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον
Προχωρά η ενεργειακή αναβάθμιση του Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας

 

Σε φάση υλοποίησης προχωρά το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας» μετά την έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, αφού ξεπεράστηκε και η μέχρι τώρα διαδικασία των ενστάσεων και των προσφυγών από τους οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Έτσι ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρεία «SYCHEM A.E. - Συστήματα Επεξ. Νερού Εξοικ. Ενέργειας», με συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 749.546,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα, με τον δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης Γιάννη Μερκούρη να τονίζει: «Ψηφίζω υπέρ. Επιτέλους φθάσαμε στην ευχάριστη θέση ένα έργο της προηγούμενης δημοτικής αρχής,

εμβληματικό για την Κυπαρισσία και τον δήμο να μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά από δύο χρόνια αδικαιολόγητης καθυστέρησης».

Στην ίδια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε και η έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Δημοτική οδοποιία Γαργαλιάνων».

Προσωρινός ανάδοχος είναι ο Ευάγγελος Γαλάνης, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 31,43%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης και συνολικό ποσό οικονομικής προσφοράς 92.124,56 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα, αν και η δημοτική σύμβουλος Σταματία Αλεξοπούλου επισήμανε: «Ψηφίζω υπέρ της εισήγησης και ελπίζω η επιτροπή διαγωνισμού να τα εξέτασε όλα αναλυτικά και η εισήγησή της να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία, γιατί στον δήμο μας γίνονται πολλές προσφυγές και ακυρώσεις αποφάσεων, είτε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση είτε από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

Κ.Μπ.


NEWSLETTER