Κυριακή, 13 Ιουνίου 2021 21:18

Δήμος Οιχαλίας: Προτάσεις ένταξης έργων στο “Αντώνης Τρίτσης”

Γράφτηκε από την
Δήμος Οιχαλίας: Προτάσεις ένταξης έργων στο “Αντώνης Τρίτσης”

Νέες αιτήσεις για την ένταξη έργων σε 10 προσκλήσεις του προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”, συνολικού προϋπολογισμού 7.875.448,69 ευρώ, κατέθεσε ο Δήμος Οιχαλίας.

“Η δημοτική αρχή πιστή στις προεκλογικές δεσμεύσεις της και τηρώντας όλες τις δεσμεύσεις της προς τους πολίτες του Δήμου Οιχαλίας, προχωρά με θέληση και γοργό ρυθμό σε ενέργειες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη του δήμου” αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.
Ο δήμος ενημερώνει ότι, εκτός των νέων αιτήσεων που κατατέθηκαν, ήδη έχουν μεταφερθεί έργα από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” στο “Αντώνης Τρίτσης” συνολικού προϋπολογισμού 4.147.305,18 ευρώ. Σε αυτά τα έργα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες δημοπράτησης και είναι: α) Αντικατάσταση αντικαταθλιπτικού αγωγού Αγίου Φλώρου 2.076.612,90 ευρώ. β) Αποχέτευση Τσουκαλέικων 1.202.692,28 ευρώ και γ) Αγροτική οδοποιία 868.000 ευρώ.
Οι νέες αιτήσεις που κατατέθηκαν είναι:
1) Πρόσκληση “Υποδομές ύδρευσης”:
Εργα ενίσχυσης δικτύου ύδρευσης Δήμου Οιχαλίας, προϋπολογισμού 2.404.857,49 ευρώ. Αφορά τα έργα: Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στις Κοινότητες Αμπελιώνας και Κωνσταντίνων, προϋπολογισμού 403.225,81 ευρώ. Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Συνδέσμου Αγίου Φλώρου Μελιγαλά - Σολακίου - Οιχαλίας - Σιάμου - Μαγούλας - Στενύκλαρου, προϋπολογισμού 932.268,08 ευρώ. Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας, προϋπολογισμού 1.032.163,60 ευρώ.
2) Πρόσκληση “Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων”.
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας των υποδομών ύδρευσης του Δήμου Οιχαλίας, προϋπολογισμού 886.290 ευρώ. Περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία: Ενός Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε) ο οποίος θα εγκατασταθεί σε υφιστάμενο στεγασμένο χώρο γραφείων. Δέκα Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Ενέργειας (Τ.Σ.Ε.Ε.) στα οποία θα τοποθετηθεί εξοπλισμός για την διαχείριση και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων ,όπως παροχή, πίεση, στάθμη, ποιότητα, κατανάλωση και ενέργεια. Εξι Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Πίεσης (Τ.Σ.Ε.Π.), στα οποία θα τοποθετηθεί εξοπλισμός την παρακολούθηση της κρίσιμης παραμέτρου της πίεσης. Φορητού Εξοπλισμού (Φ.Ε.) μέτρησης στάθμης, θερμοκρασίας και αγωγιμότητας γεωτρήσεων.
Για λόγους πολιτικής προστασίας και ειδικότερα προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα, ως οριζόντια δράση, έχει ενταχθεί η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο Συστημάτων Εγκαιρης Προειδοποίησης Πλημμυρικών φαινομένων.
3) Πρόσκληση “Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων”.
Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Ανακύκλωσης, προϋπολογισμού 327.360 ευρώ. Αφορά την προμήθεια 19 γωνιών ανακύκλωσης (κάδοι 1.100 lt τριών ρευμάτων) που θα τοποθετηθούν σε κοινότητες και 13 γωνιών ανακύκλωσης που θα τοποθετηθούν στις σχολικές μονάδες του δήμου.
4) Πρόσκληση “Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών”.
Βελτίωση αγροτικών οδών, προϋπολογισμού 2.655.350 ευρώ. Περιλαμβάνει τη βελτίωση των αγροτικών οδών Βασιλικού-Βραχοπαγίτσας, Δώριο προς Αγιο Πέτρο, Κατσαρού, Κάτω Αμφιθέας, Κόκλας, Μελιγαλά, Οιχαλίας, Στενύκλαρου, Ανω Ψάρι, Χαλκιά, Ηλέκτρας-Βασιλικού, στη διασταύρωση Σούλι και Πεύκου στη περιοχή με τοπωνύμιο “Νεραϊδόκηπος”, Λουτρό, Ανδανία, Σύρριζο, Δώριο, Μαντζάρι από 7η επαρχιακή οδό έως την περιοχή “Μεϊντάντια”, Σολάκι και Μερόπη, Λουτρό, Φίλια, Ανδανία και Ζευγολατιό. Ακόμα στην περιοχή του Λουτρού, Νεοχωρίου προς Ζερμπίσια, στο ρέμα του Σφενδάμου και από την Ανθούσα - Δανιλέικα - Νεοχώρι και τη θέση Διάσελλο-Κοκορέτσα έως Βασιλικό.
5) Πρόσκληση “Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό - τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19, συνολικού προϋπολογισμού 760.400 ευρώ.
Περιλαμβάνει: α) Προμήθεια e-πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής - τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του δήμου. β) Προμήθεια συστήματος προστασίας των πολιτών έναντι της πανδημίας Covid-19. Δράσεις πολιτικής προστασίας του δήμου.
6) Πρόσκληση “Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος”, συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ. Περιλαμβάνει: Μελέτη νέου δικτύου ύδρευσης από πηγές Κάτω Μέλπειας έως τις υφιστάμενες δεξαμενές των οικισμών του δήμου. Μελέτη βελτίωσης οδού από Μελιγαλά έως την Αρκαδική Πύλη της Αρχαίας Μεσσήνης. Μελέτη βελτίωσης - αποκατάστασης εσωτερικής οδοποιίας στις Κοινότητες Μελιγαλά, Δωρίου, Διαβολιτσίου, Μερόπης.
7) Πρόσκληση “Παιδεία, πολιτισμός, τουρισμός και αθλητισμός, συνολικού προϋπολογισμού 143.071,20 ευρώ. Περιλαμβάνει την αναβάθμιση ανοιχτού αθλητικού χώρου του δήμου, προϋπολογισμού 62.000 ευρώ και την προμήθεια υλικών κι εξοπλισμού αύλειων χώρων σε επιλεγμένα σχολεία του δήμου, προϋπολογισμού 81.071,20 ευρώ.
8) Πρόσκληση “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος), συνολικού προϋπολογισμού 36.515,52 ευρώ. Θα πραγματοποιηθεί πρωτοβάθμιος έλεγχος και θα ελεγχθούν συνολικά 110 κτήρια.
9) Πρόσκληση “Ολοκληρωμένες δράσεις ηλεκτροκίνησης, συνολικού προϋπολογισμού 71.920 ευρώ. Προβλέπεται η προμήθεια ενός επιβατικού ηλεκτροκίνητου οχήματος και ενός σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που θα τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις του δήμου.
10) Πρόσκληση “Ελλάδα 1821 - Ελλάδα 2021, συνολικού προϋπολογισμού 196.499,41 ευρώ.
Περιλαμβάνει μελέτη και έργο ανάπλασης που εστιάζει στον τόπο γέννησης του ήρωα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το ιστορικό Ραμοβούνι.


NEWSLETTER