Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021 21:14

Δήμος Τριφυλίας: Διορία 5 ημερών σε καταστήματα για κοινόχρηστους χώρους

Γράφτηκε από τον
Δήμος Τριφυλίας: Διορία 5 ημερών σε καταστήματα για κοινόχρηστους χώρους

 

Τελευταία διορία 5 ημερών δίνεται από το Δήμο Τριφυλίας στους καταστηματάρχες που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων για το 2021 να υποβάλουν αιτήσεις χορήγησης άδειας χώρου.

Η διορία ισχύει από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης από το δήμο, η οποία εκδόθηκε στις 14 του μηνός.

Όπως αναφέρεται, αυτή είναι η τελευταία ειδοποίηση που γίνεται, καθώς είχε προηγηθεί άλλη μία στις 24 Μαΐου, με περιθώριο αίτησης 15 ημερών, όπου όμως ελάχιστοι είχαν ανταποκριθεί.

Όπως τονίζεται, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος) ή έναρξης επαγγέλματος. Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα σημειώνεται το κατάστημα, η είσοδός του και ο υπό παραχώρηση κοινόχρηστος χώρος, του οποίου θα απεικονίζονται ευκρινώς η ακριβής θέση και η επιφάνεια που καταλαμβάνει. Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:100 τού υπό παραχώρηση χώρου με αναγραφόμενες διαστάσεις και αποτύπωση του υφιστάμενου αστικού εξοπλισμού. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την αιτούμενη χρήση. Στην περίπτωση της άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα γίνεται μνεία και για τη δυνατότητα τοποθέτησης σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών στοιχείων που επιτρέπονται βάσει του παρόντα κανονισμού.

Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων θα εξετάζεται εφόσον για τον προβλεπόμενο, από την άδεια λειτουργίας του καταστήματος, αριθμό εξωτερικών τραπεζοκαθισμάτων δεν επαρκεί το προκήπιο ή δεν υφίσταται αυτό λόγω ταύτισης οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής.

Τέλος τονίζεται πως «σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση εφαρμογής του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 που προβλέπει επιβολή προστίμων».

Κ.Μπ.


NEWSLETTER