Σάββατο, 19 Ιουνίου 2021 21:16

Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στον Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στον Δήμο Τριφυλίας

 

Την αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τριφυλίας από το υπουργείο Εσωτερικών, ποσού 267.108,15 για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τρίτους, καλείται να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Η συνεδρίασή της θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 23 του μηνός στη 1 το μεσημέρι.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Αποδοχή χρηματοδότησης, ποσού 39.680 ευρώ, από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020» του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Τριφυλίας». Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (αίτηση αναίρεσης) κατά της αριθ. Α18/2021 αποφάσεως Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, με ενάγοντα την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Μεσσηνίας Α.Ε.».  Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (έφεσης) κατά της αριθ. 43/2021 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικονομικού  έτους 2021, του Συνδέσμου Ύδρευσης «Καπετάν Τέλος Άγρας». Λήψη απόφασης επί εξηγήσεων του προσωρινού μειοδότη του έργου «Φωτισμός Δημοτικού Σταδίου Φιλιατρών», σχετικά με την αιτιολόγηση του κόστους εργασιών που αναφέρει στην οικονομική προσφορά του. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως σχετικά με την αποζημίωσή  για τη θραύση κρυστάλλου που προκλήθηκε στο ΙΧ αυτοκίνητό του, από υπαιτιότητα του Δήμου Τριφυλίας. Ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων και Επισκευή αγροτικής οδοποιίας». Έγκριση του Πρακτικού Ι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Δημοτική Οδοποιία Κυπαρισσίας». Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ. Τριφυλίας, οικονομικού έτους 2021.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER