Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021 09:50

Τροποποίηση προϋπολογισμού στο Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Τροποποίηση προϋπολογισμού στο Δήμο Τριφυλίας

Ακόμη μία τροποποίηση του προϋπολογισμού θα συζητήσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας που συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι.

Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: Λήψη απόφασης επί αιτήματος σχετικά με απαλλαγή του συνολικού μισθώματος το οποίο καταβάλλει για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στη Δ.Ε. Αετού (τουριστικό περίπτερο «Ο Κεφαλόβρυσος»), για το μήνα Ιούνιο 2021. Ανάκληση της αριθ.108/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, σε συμμόρφωση με την αριθ.1162/2021 απόφαση του 1ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Τριφυλίας, έτους 2022. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τριφυλίας στη μετοχική σύνθεση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την επωνυμία «Μοριάς ΑΕ Α.Ο.Τ.Α». Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού και έγκριση έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, της διαχειριστικής χρήσης οικ. έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σύνδεσμος Ύδρευσης "Καπετάν Τέλλος Άγρας"». Έγκριση απολογισμού - ισολογισμού και έγκριση έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, της διαχειριστικής χρήσης οικ. έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης - Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας».

Κ.Μπ.


NEWSLETTER