Κυριακή, 01 Αυγούστου 2021 20:19

Πρόταση διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Οιχαλίας

Γράφτηκε από την
Πρόταση διαχείρισης βιοαποβλήτων στον Δήμο Οιχαλίας

 

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου της χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων στο Δήμο Οιχαλίας, προϋπολογισμού 990.071,80 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Το έργο της χωριστής διαχείρισης βιοαποβλήτων περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα: α) Προμήθεια ειδών για την ανάπτυξη προγράμματος, με προϋπολογισμό 162.991,80 ευρώ. β) Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, με προϋπολογισμό 250.066,67 ευρώ. γ) Προμήθεια κομποστοποιητών ταχείας απόδοσης για την ανάπτυξη και λειτουργία προγράμματος, με προϋπολογισμό 552.213,33 ευρώ. δ) Ενέργειες ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, με προϋπολογισμό 24.800 ευρώ.

Με την ίδια απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οιχαλίας αποδέχθηκε τους όρους της σχετικής πρόσκλησης με τίτλο “Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων” κι εξουσιοδότησε τη δήμαρχο Παναγιώτα Γεωργακοπούλου να προβεί σε κάθε ενέργεια που απαιτείται και προβλέπεται για τη συμμετοχή και υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης, υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο που απαιτείται για την εκτέλεση της απόφασης.


NEWSLETTER