Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2021 17:59

Δήμος Τριφυλίας: Προσλήψεις 23 ατόμων για καθαριότητα σχολείων

Γράφτηκε από τον
Δήμος Τριφυλίας: Προσλήψεις 23 ατόμων για καθαριότητα σχολείων

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 23 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Τριφυλίας.

Ο χρόνος απασχόλησης είναι το διδακτικό έτος 2021-22 και οι θέσεις είναι: 8 πλήρους απασχόλησης, 4 για 5,5 ώρες, 1 για 4 ώρες, 2 για 3 ώρες, 7 για 2,5 ώρες, 1 για 1,5 ώρα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δ.Ε. του ΔήμουΤριφυλίας καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του δήμου:
www.dimostrifylias.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο τη συνημμένη αίτηση με αριθμό 9977/10-08-2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
dimtrifylias@gmail.com

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER