Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021 17:31

Προγραμματική σύμβαση για το έργο “ΓεωΑρχαιολογικό Πύλου”

Γράφτηκε από την
Προγραμματική σύμβαση για το έργο “ΓεωΑρχαιολογικό Πύλου”

Τη σκοπιμότητα σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πύλου - Νέστορος, του υπουργείου Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το έργο “ΓεωΑρχαιολογικό πρόγραμμα Πύλου Pylos GeoArchaeological Program (2021 - 2025)” ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, αντικείμενό της αποτελεί “η διεξαγωγή του αναφερόμενου ερευνητικού προγράμματος υπό τη διεύθυνση της δρ. Ε. Μηλίτση - Κεχαγιά προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Ν. Ζαχαριά, η οποία περιλαμβάνει: Τη συλλογή, ταξινόμηση, ενοποίηση και συναξιολόγηση των ήδη υπαρχόντων και δημοσιευμένων γεωαρχαιολογικών και αρχαιολογικών δεδομένων από ολόκληρη την περιοχή. Την ανάπτυξη βάσης αρχαιολογικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δεδομένων της έρευνας στην περιοχή. Την εφαρμογή σύγχρονων διεπιστημονικών προσεγγίσεων από ελληνικές ερευνητικές ομάδες του υπουργείου Πολιτισμού, πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και άλλους ημεδαπούς και αλλοδαπούς επιστημονικούς φορείς γα την εντατικότερη ανάληψη δράσεων προς απόκτηση επικαιροποιημένης γνώσης. Την ψηφιακή και λεπτομερή αποτύπωση του ανάγλυφου, καθώς και των δομών που θα αποκαλυφθούν στην πορεία του προγράμματος. Την εργαστηριακή μελέτη των υλικών καταλοίπων με τη μη-καταστροφικών εργαστηριακών αναλύσεων στους χώρους και τα ευρήματα του προγράμματος”.

Η διάρκεια της προγραμματικής σύμβασης είναι 5 χρόνια. Φορέας εποπτείας θα είναι το υπουργείο Πολιτισμού, φορέας χρηματοδότησης ο Δήμος Πύλου -Νέστορος, ενώ την οικονομική διαχείριση του έργου θα έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) και με επιστημονικό υπεύθυνο στον ΕΛΚΕ τον καθηγητή Ν. Ζαχαριά. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 10.000 ευρώ και η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 50.000 ευρώ.


NEWSLETTER