Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2021 15:30

Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής Αλιείας και Θάλασσας στη Μικρή Μαντίνεια

Γράφτηκε από την
Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής Αλιείας και Θάλασσας στη Μικρή Μαντίνεια

Στις τρεις προτάσεις που προτείνονται για ένταξη στο ΕΣΠΑ περιλαμβάνεται η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας για Εκθεσιακό Κέντρο Προβολής Αλιείας και Θάλασσας στη Μικρή Μαντίνεια, προϋπολογισμού 330.000 ευρώ.

Αυτό έγινε γνωστό με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον πίνακα κατάταξης για την πρόσκληση με τίτλο “Δημόσιες επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών”, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020”.

Το έργο αφορά σε ανέγερση νέου κτηρίου που θα εξυπηρετεί πολιτιστικές χρήσεις του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα θα στεγάζει μουσειογραφική έκθεση για την ανάδειξη του αλιευτικού τουρισμού της περιοχής, μέσω της προβολής της αλιευτικής δραστηριότητας στον Μεσσηνιακό Κόλπο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, η θέση υλοποίησης του έργου βρίσκεται στη Μικρή Μαντίνεια, που αποτελεί μια περιοχή με έντονη τουριστική και αλιευτική δραστηριότητα. Η κατασκευή του νέου κτηρίου θα πραγματοποιηθεί εντός οικοπέδου έκτασης 750 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει δύο υφιστάμενα κτήρια διαστάσεων 82,6 τ.μ. και 36,20 τ.μ., που λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο.


NEWSLETTER