Τετάρτη, 08 Σεπτεμβρίου 2021 19:36

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για δρόμο Ανω και Κάτω Βέργας

Γράφτηκε από την
Ολοκληρώθηκε η μελέτη για δρόμο Ανω και Κάτω Βέργας

 "Ολοκληρώθηκε η μελέτη του έργου σύνδεσης Άνω και Κάτω Βέργας, η οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση του έργου εξαιτίας των παρόδιων ιδιοκτησιών και του έντονου αναγλύφου της περιοχής – και τέλος Σεπτεμβρίου ξεκινά η υλοποίηση του έργου".

Αυτό δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, αμέσως μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες και στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος της Κοινότητας Βέργας Γεώργιος Κουρεντζής, ο διευθυντής Τεχνικών Έργων Παναγιώτης Γιαννακέας, υπηρεσιακοί παράγοντες, ο μελετητής και η ανάδοχος του έργου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας:

"Μετά και την ενημέρωση από το μελετητή, ζητήθηκε από το διευθυντή Τεχνικών Έργων να καταθέσει η ανάδοχος ανακεφαλαιωτικό πίνακα, ο οποίος θα συμπεριλάβει τις όποιες αλλαγές – προσαρμογές της οριστικής μελέτης, στη συνέχεια θα ακολουθήσει η έγκρισή του από το τεχνικό συμβούλιο δημοσίων έργων και έπεται η έναρξη των εργασιών. Ο αντιπεριφερειάρχης, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην έναρξη του έργου, ζήτησε να τηρηθεί πιστά το χρονοδιάγραμμα.

Η Περιφερειακή Ενότητα υλοποιεί το αρχικό τμήμα του έργου, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενώ από το Δήμο Καλαμάτας βρίσκεται σε εξέλιξη το επόμενο (άνω τμήμα), σε συνέχεια με το προηγούμενο.

Το έργο έχει στόχο την ασφαλή σύνδεση Άνω και Κάτω Βέργας, τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, την υποστήριξη της κτηνοτροφικής και αγροτικής δραστηριότητας, την εξασφάλιση της αντιπυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής, την έγκαιρη επισήμανση των πυρκαγιών καθώς και τη δημιουργία προϋποθέσεων ταχείας και αποτελεσματικής επέμβασης, και τέλος, την εξυπηρέτηση ορισμένων μορφών αγροτουρισμού".


NEWSLETTER