Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 22:40

Σύμβαση για διάνοιξη της Βαγγέλη Δράκου

Γράφτηκε από την
Σύμβαση για διάνοιξη της Βαγγέλη Δράκου

Τη σύμβαση με τον ανάδοχο για διανοίξεις και κατασκευές οδών, που περιλαμβάνει παρέμβαση στην οδό Βαγγέλη Δράκου, υπέγραψε σήμερα ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ανάδοχος του έργου με προϋπολογισμό 127.000 ευρώ, που θα υλοποιηθεί με έκπτωση 52,19%, είναι ο Γεώργιος Ιωάν. Χαρίτος, ενώ η χρηματοδότησή του προέρχεται από πόρους της ΣΑΤΑ.

Περιλαμβάνει, σύμφωνα με την ενημέρωση από το δήμο, τη διαπλάτυνση στο προβλεπόμενο πλάτος και την κατασκευή του τμήματος της οδού Δράκου (στη λαγκάδα της Λεΐκων) που εντάσσεται στην πράξη αναλογισμού των πυκνοδομημένων της βόρειας συνοικίας. Με το έργο αυτό η Δράκου αποκτά το πλήρες πλάτος της και βελτιώνονται οι συνθήκες κυκλοφορίας. Προβλέπονται εργασίες χωματουργικές, κατασκευής  κρασπεδόρειθρων, οδοστρωσίας και ασφαλτικών, καθώς και παροχέτευσης ομβρίων.


NEWSLETTER