Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021 08:42

Δράσεις ενίσχυσης προσβασιμότητας στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την
Δράσεις ενίσχυσης προσβασιμότητας στην Καλαμάτα

 

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την υλοποίηση δράσης ενίσχυσης της προσβασιμότητας στην Καλαμάτα, την οποία προωθεί ο δήμος.

Χθες η Οικονομική Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη ενέκρινε κατά πλειοψηφία τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου, του ΕΛΚΕ - ΕΜΠ και της εταιρείας “Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.”, για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Ποσοτικές μέθοδοι και δράσεις για την εκτίμηση και ενίσχυση της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητας του δημοσίου χώρου του Δήμου Καλαμάτας”, προϋπολογισμού 93.000 ευρώ και διάρκειας 150 ημερών. Τα 43.400 ευρώ θα τα βάλει ο δήμος και τα 49.600 ευρώ η “Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.”.

Τη σύναψη της σύμβασης καταψήφισαν οι επικεφαλής των παρατάξεων μειοψηφιών Βασίλης Κοσμόπουλος και Βασίλης Τζαμουράνης, επισημαίνοντας ότι η μία μελέτη (το ΣΒΑΚ) επικαλύπτει την άλλη (τη συγκεκριμένη για την προσβασιμότητα) και πως το ΣΒΑΚ συμπεριλαμβάνει αρκετά στοιχεία και με τα ίδια χρήματα έχει περισσότερο χρόνο υλοποίησης και σημαντική διαβούλευση.

Στην εισήγησή του ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης είπε ότι “το προτεινόμενο έργο στόχο έχει την ανάπτυξη μιας μεθοδολογικής προσέγγισης για την καταγραφή και ποσοτικοποίηση του βαθμού ελκυστικότητας των ήπιων μορφών μετακίνησης και ενός ολοκληρωμένου σχεδίου βελτίωσης της προσβασιμότητας στην πόλη της Καλαμάτας, με έμφαση σε μετακινήσεις με αναπηρικό αμαξίδιο. Μέσα από ένα πλαίσιο ποσοτικών εκτιμήσεων και μοντέλων θα αναλυθούν οι ανάγκες σε ενίσχυση της προσβασιμότητας σε επίπεδο οικοδομικού τετραγώνου, αλλά και συνολικά της πόλης και θα προταθούν στοχευμένες δράσεις ενίσχυσής της. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο δήμος θα έχει στη διάθεσή του ιεραρχημένες δράσεις προς υλοποίηση που θα συμβάλουν στη βιώσιμη κινητικότητα και την ανθρώπινη και δίκαιη καθημερινότητα για κατοίκους και επισκέπτες, που πάσχουν από κάθε είδους αναπηρία, κινητική ή άλλη. Παράλληλα, το σχέδιο αυτό θα συμβάλει ώστε η ευρύτερη περιοχή να εισέλθει δυναμικά στον χάρτη του ιατρικού τουρισμού, δίνοντας νέες προοπτικές στην πόλη”.

Το έργο θα εκτελεστεί σε 4 φάσεις: Φάση Α: Συλλογή δεδομένων και ανάπτυξη εργαλείων. Φάση Β: Διερεύνηση ελκυστικότητας δημόσιου χώρου για πεζούς και ΑμεΑ. Φάση Γ: Αξιολόγηση προσβασιμότητας. Φάση Δ: Προτάσεις και προκαταρκτικές μελέτες για την ενίσχυση της προσβασιμότητας.


NEWSLETTER