Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021 18:50

Εγκριση για ΚΗΦΗ στην Καλαμάτα από τη Οικονομική Επιτροπή

Γράφτηκε από την
Εγκριση για ΚΗΦΗ στην Καλαμάτα από τη Οικονομική Επιτροπή

 

Την απόφαση υλοποίησης του υποέργου που αφορά την πρόσληψη του προσωπικού και την παροχή υπηρεσιών στο υπό δημιουργία Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Καλαμάτας, ενέκρινε την Τρίτη διά ζώσης στο Δημαρχείο, η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται σε 397.800 ευρώ (306.000 ευρώ αμοιβή προσωπικού + 30% επί την αμοιβή προσωπικού ως έμμεσες δαπάνες 91.800 ευρώ) και θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020.

Η πράξη που έχει ως αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, αφορά στην παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κ.λπ.), των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα, που έχει αναλάβει. Το ΚΗΦΗ έχει δυναμικότητα εξυπηρέτησης 25 ατόμων ανά βάρδια, με ωράριο λειτουργίας από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται τις εργάσιμες μέρες ως εξής: 1) Για το προσωπικό: Α’ βάρδια από τις 6 π.μ. έως τις 2 μ.μ. Β’ βάρδια από τις 2 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. 2) Για τους ωφελούμενους: Το κέντρο θα προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων και του οικογενειακού - συγγενικού τους περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια λειτουργίας του κέντρου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 7,5 ωρών.

Η στελέχωση της δομής συνίσταται σε: Δύο νοσηλευτές, τέσσερις κοινωνικούς φροντιστές, δύο βοηθητικό προσωπικό, δύο οδηγούς, έναν διοικητικό κι έναν φυσιοθεραπευτή. Επίσης, θα μπορεί να απασχολείται και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές κ.λπ.).

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει το ΚΗΦΗ θα εξατομικεύονται για κάθε ωφελούμενο και είναι: ημερήσια φιλοξενία, παροχή πρόχειρου γεύματος καθημερινά, διενέργεια κλινικής εξέτασης (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση) και αξιολόγηση νοσηλευτικής φροντίδας, παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής, συνταγογράφηση και προμήθεια φαρμάκων, μέτρηση ζωτικών σημείων, διασφάλιση ατομικής υγιεινής, δραστηριότητες κοινωνικής ένταξης

Το ΚΗΦΗ θα παρακολουθεί τους άμεσα ωφελούμενους καθώς και την πορεία της υγείας τους μέσα από συγκεκριμένο πλαίσιο ενεργειών. Σε όλη τη διαδικασία θα υπάρχει απόλυτη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των άμεσα ωφελούμενων (προβλήματα υγείας, οικογενειακά κ.λπ).


NEWSLETTER