Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021 20:08

Κέντρο Κοινότητας Καλαμάτας: Προχωρούν οι διαδικασίες για δημιουργία παραρτήματος Ρομά

Γράφτηκε από την
Κέντρο Κοινότητας Καλαμάτας: Προχωρούν οι διαδικασίες για δημιουργία παραρτήματος Ρομά

 

Προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία παραρτήματος Ρομά στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Καλαμάτας.

Με απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, τροποποιήθηκε η πράξη “Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και κινητής μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας”, προκειμένου να ικανοποιηθεί πρόταση του δήμου για την ενίσχυση του Κέντρου Κοινότητας με τη δημιουργία της δομής του Παραρτήματος Ρομά με εξειδικευμένο προσωπικό. Στόχος της θα είναι να παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να αναλαμβάνει στοχευμένες δράσεις για την εκπαίδευση, τον αναλφαβητισμό, την ένταξη στην απασχόληση – και γενικότερα μια εξατομικευμένη, μακροπρόθεσμη και ευέλικτη προσέγγιση προς όφελος του πληθυσμού Ρομά.

Υπενθυμίζεται ότι η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η αποδοχή της τροποποίησης που αφορά την αλλαγή του χρονοδιαγράμματος (καθώς η πράξη παρατείνεται έως 30 Σεπτεμβρίου 2023), την αύξηση του κόστους για το υποέργο 1, με συνολικό ποσό 911.244 ευρώ, και τη δημιουργία παραρτήματος για πληθυσμό Ρομά, θα τεθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής.


NEWSLETTER