Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 13:00

Νέα παράταση στο αρδευτικό δίκτυο Χανδρινού - Στενωσιάς

Γράφτηκε από την
Νέα παράταση στο αρδευτικό δίκτυο Χανδρινού - Στενωσιάς

Νέα παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωσή του, έως τις 30 Μαρτίου 2022, δηλαδή 6,5 χρόνια μετά τον συμβατικό χρόνο υλοποίησής του(!), πήρε το πολύπαθο έργο της βελτίωσης του αρδευτικού δικτύου κάμπου Χανδρινού - Στενωσιάς, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

Το έργο, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το υπουργείο, από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και 2014-2020, είχε συμβατικό χρόνο εκτέλεσης 10 μήνες και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2015!

Η πιο πρόσφατη προθεσμία του έληξε φέτος στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στην εισήγηση της δημοτικής αρχής για τη νέα παράταση αναφέρεται ότι λαμβάνουν “υπόψη το ποσοστό εκτέλεσης του έργου και την ανάγκη ολοκλήρωσης της κατασκευής του σύμφωνα με τη μελέτη κατασκευής, την ανάγκη σύνταξης κι έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και την ανάγκη μετάθεσης του χρόνου εκτέλεσης εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την άρτια ολοκλήρωση του έργου, κατόπιν των περιορισμών εκτέλεσης εργασιών και διακίνησης υλικών λόγω πανδημίας”.


NEWSLETTER