Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 21:55

Απάντηση για το σχέδιο πόλης και για το δρόμο Ανω - Κάτω Βέργα

Γράφτηκε από την
Απάντηση για το σχέδιο πόλης και για το δρόμο Ανω - Κάτω Βέργα

Του Παναγιώτη Χειλά, πρώην Προέδρου Κοινότητας Βέργας

Κ. Δήμαρχε, πληροφορηθήκαμε από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και όχι ως οφείλατε επίσημα ως Κοινοτικό Συμβούλιο τις ιδιαίτερα δυσάρεστες εξελίξεις σε σχέση με το σχέδιο πόλης και το δρόμο για Άνω Βέργα.
Πέρα από την τυπική αλλά ουσιαστική παράλειψη σας έχουμε να επισημάνουμε και τα ακόλουθα:
-Το Σχέδιο Πόλης η προηγούμενη Δημοτική και Κοινοτική Αρχή ολοκλήρωσαν όλες τις ενέργειες που έπρεπε. Σας θυμίζουμε ότι είχαμε τελική έγκριση το ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ και το ΥΠΕΝ . Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ουσιαστικά ήταν τυπική και το αναφέρω αυτό γιατί το Σ.Π στη Κηπούπολη πριν τέσσερα χρόνια εγκρίθηκε και είχε ακριβώς την ίδια μελέτη. Είναι προφανές ότι κάποιοι παίζουν παιχνίδια στην πλάτη των κατοίκων της Βέργας. Κάποιοι που έχουν τα μέσα, περιγελούν την Κοινότητα εγκλωβίζοντάς τις περιουσίες των κατοίκων πλέον των 28 ετών. Φαίνεται ότι η δημοτική αρχή και η Τεχνική σας Υπηρεσία δεν έδειξε το ανάλογο ενδιαφέρον ως συνήθως πράττει όταν υπάρχουν θέματα της Κοινότητας. Είναι προφανές σε εμάς ότι υπάρχουν Δημοτικές , Πολιτικές και υπηρεσιακές ευθύνες).
-Για το δρόμο Άνω –Κάτω θα πρέπει να σας ενημερώσει η Τεχνική σας Υπηρεσίας, ότι για να εκτελεστεί ένα έργο χρειάζονται τα εξής στάδια.
Α) Εκπόνηση μελέτης του έργου
Β) Έγκριση της μελέτης του έργου
Γ) Ένταξη της μελέτης του έργου σε κόστος στο Προϋπολογισμό
Δ) Χρηματοδότηση του έργου
Ε) Προκήρυξη του έργου
Στ) ανάδοχος του έργου
Ζ) Σύμβαση του έργου με τον ανάδοχο
Όλα τα παραπάνω τα είχατε γιατί λοιπόν αναφέρεται ότι η μελέτη είναι λάθος.
Οι εκάστοτε εργολάβοι δίνοντας εκπτώσεις έως 50% να αναλαμβάνουν και τις ευθύνες τους, αλλιώς να καταπέσουν οι εγγυητικές επιταγές τους.
Σας δώσαμε απόφαση πλειοψηφική του Κοινοτικού Συμβουλίου με πρόταση μελετητή με ελάχιστο κόστος αύξησης του έργου. Η Τεχνική σας Υπηρεσία προτίμησε άλλο μελετητή φτάνοντας το έργο σε τεράστιο κόστος. Σε συνάντηση σας με το Κοινοτικό Συμβούλιο σας είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο ότι έτσι θα υπάρξει εμπλοκή και τώρα επιβεβαιωνόμαστε.
Είναι κρίμα για την Κοινότητα χρήματα που είχα εξασφαλιστεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και ουσιαστικά από τις ενέργειες της προηγούμενης Κοινοτικής Αρχής να λιμνάζουν στο Προυπολογισμό.
Κλείνοντας κ Δήμαρχε θεωρούμε ότι χρειάζεται να επιδείξετε προσωπικό ενδιαφέρον για την Κοινότητα. Τόσο το Σχέδιο όσο και ο δρόμος μπορούν να ξεμπλοκάρουν αν υπάρξει ενδιαφέρον και συνεργασία.


NEWSLETTER