Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021 09:23

Προχωρούν οι εργασίες στο Κάστρο Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον
Προχωρούν οι εργασίες στο Κάστρο Κυπαρισσίας

 

Προχωρούν οι εργασίες στο Κάστρο της Κυπαρισσίας, στα πλαίσια του έργου  στερέωσης βραχωδών πρανών και θεμελίωσης των τειχών του. Το έργο γίνεται από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

Ήδη η πρώτη φάση των εργασιών έχει ξεκινήσει από την άνοιξη, ενώ τις τελευταίες μέρες σε μέρος των τειχών έχουν μπει σκαλωσιές ώστε να προχωρήσουν και οι υπόλοιπες εργασίες που προβλέπονται στη μελέτη.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι συνοπτικά οι εξής: Καθαρισμός του πρανούς και αποψίλωση του ριζικού συστήματος βλάστησης από τη βραχόμαζα και τα θεμέλια των λιθοδομών. Καθαίρεση των αποκολλημένων τεμαχίων βράχου σε ζώνη 2-3m κατάντη της έδρασης των λιθοδομών και καθαίρεση των επισφαλών λίθων των θεμελίων σε ύψος έως 1.20m. Σφράγιση των ρωγμών της βραχόμαζας με τσιμεντένεμα. Πλήρωση των κοιλοτήτων της βραχόμαζας και των θεμελίων με νέα λιθοδομή. Βαθύ αρμολόγημα των λιθοδομών θεμελίωσης σε ύψος έως 1.20m. Εισπίεση ενέματος στις λιθοδομές θεμελίωσης των τειχών. Τοποθέτηση ανοξείδωτων αγκυρίων βράχου για τη συγκράτηση επισφαλών τεμαχίων, είτε απευθείας στο βράχο είτε σε δοκό έδρασης. Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου με κείμενα (και σε γραφή Braille) και φωτογραφικό υλικό. Κιόσκι πληροφοριών με ψηφιακή εφαρμογή που θα έχει δυνατότητα εκφώνησης. Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων (και σε γραφή Braille).

Κ.Μπ.


NEWSLETTER