Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 19:51

Κοινότητα Καλαμάτας: Εγκριση ρυθμίσεων για ανάπλαση Αναγνωσταρά

Γράφτηκε από την
Κοινότητα Καλαμάτας: Εγκριση ρυθμίσεων για ανάπλαση Αναγνωσταρά

 

 

Τη σύμφωνη γνώμη του με ομόφωνη απόφαση προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου εξέφρασε το Συμβούλιο της Κοινότητας Καλαμάτας για τη διευθέτηση κυκλοφορίας - σήμανσης εκτελούμενων εργασιών, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο - “γεφύρι της Αρτας” για την ανάπλαση της οδού Αναγνωσταρά.

Το Συμβούλιο αποδέχθηκε την εργοταξιακή οργάνωση και την εκτέλεση των εργασιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.

Σύμφωνα με την εισήγηση, οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

“1) Φάση Α’ (τμήμα από Κολοκοτρώνη έως 23ης Μαρτίου - Σταδίου): Στη φάση Α’ πραγματοποιείται απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Αναγνωσταρά, μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη και 23ης Μαρτίου - Σταδίου, σήμανση ως αδιεξόδων των οδών Πολυβίου και Αναπλιώτη στις διασταυρώσεις με την οδό Σφακτηρίας και της οδού Βαλτετσίου στη διασταύρωση με την οδό Αγ. Νικολάου, με εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο.

Η συνολική χρονική διάρκεια της φάσης Α’ εκτιμάται στις 6 εβδομάδες.

2) Φάση B’ (τμήμα από Καίσαρη έως Κολοκοτρώνη): Στη φάση Β’ πραγματοποιείται απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Αναγνωσταρά, μεταξύ των οδών Καίσαρη και Κολοκοτρώνη, σήμανση ως αδιεξόδου της οδού Σκρα στη διασταύρωση με την οδό Αγ. Νικολάου και της οδού Πανταζοπούλου στη διασταύρωση με την οδό Αριστοδήμου, με εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο. Η συνολική χρονική διάρκεια της φάσης Β’ εκτιμάται στις 5 εβδομάδες.

3) Φάση Γ’ (τμήμα από Βαλαωρίτου έως Καίσαρη): Στη φάση Γ’ πραγματοποιείται απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην οδό Αναγνωσταρά, μεταξύ των οδών Βαλαωρίτου και Καίσαρη, σήμανση ως αδιεξόδου της οδού Παπαδοπούλου στη διασταύρωση με την οδό Αριστοδήμου και απαγόρευση αριστερής στροφής από την οδό Αριστομένους στην οδό Βαλαωρίτου, με εφαρμογή της κατάλληλης σήμανσης από τον ανάδοχο. Η συνολική χρονική διάρκεια της φάσης Γ’ εκτιμάται στις 5 εβδομάδες”.

Επιπλέον ο πρόεδρος της κοινότητας Παναγιώτης Λύρας με δύο επισημάνσεις προς την υπηρεσία ζήτησε: “1) Την πιστή τήρηση των χρονικών προθεσμιών της εκτέλεσης του έργου, δεδομένου του κεντρικού σημείου και της αυξημένης χρήσης της συγκεκριμένης οδού. 2) Τον συντονισμό από την υπηρεσία και τους αναδόχους των παράλληλα εκτελούμενων έργων στην οδό Σφακτηρίας, προκειμένου να ισχύσουν οι εισηγούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να μπορούν οι διερχόμενοι να κάνουν χρήση των προσωρινών μέτρων”.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER