Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022 08:30

Πλακόστρωση σε καντούνια των Φιλιατρών

Γράφτηκε από τον
Πλακόστρωση σε καντούνια των Φιλιατρών

 

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την πλακόστρωση σε καντούνια των Φιλιατρών από την ανάδοχο εταιρεία «Λεωνίδας Σιώρης και Σία Ε.Ε.».

Οι εργασίες πλακοστρώσεων και ηλεκτροφωτισμού θα γίνουν στις περιοχές του Αγίου Αθανασίου, της Παναγίας και του Αγίου Νικολάου, σε συνολική επιφάνεια 1.643 τ.μ. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου είναι 176.264 ευρώ με ΦΠΑ και η προσφορά κατοχύρωσης στον ανάδοχο με έκπτωση 14,1% στα 122.371 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η μελέτη περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες καθαίρεσης των επιφανειών, τοποθέτηση δικτύου αποχέτευσης όπου απαιτείται, σύνδεση των νέων παροχών και τοποθέτηση πλήρους δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Ακολουθεί η επίχωση με άμμο λατομείου για τον εγκιβωτισμό των σωλήνων αποχέτευσης και η επίχωση με προϊόντα εκσκαφής για τη διαμόρφωση της σκάφης. Στη συνέχεια θα γίνει διάστρωση 10 εκ. με θραυστό υλικό λατομείου και συμπίεση αυτού. Η τσιμεντόστρωση της επιφάνειας θα γίνει σε πάχος 15 εκ. Η τοποθέτηση των κυβόλιθων θα γίνει σε υπόστρωμα άμμου σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες επισκευής/αποκατάστασης φρεατίων. Ακόμα θα γίνει εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων αστικού φωτισμού. Τα φωτιστικά θα αποτελούνται από παραδοσιακό ιστό κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή και χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ και κεφαλή με διακοσμητική απόληξη και μονό βραχίονα, στον οποίο προσαρτάται φωτιστικό σώμα LED παραδοσιακού τύπου.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER