Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022 11:59

Στα 15 εκ. ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Στα 15 εκ. ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Στα 15.259.189 ευρώ ανέρχεται το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑ Τριφυλίας για το 2022, το οποίο κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο του τεχνικού προγράμματος σχεδόν 15 εκ. αφορούν τον βιολογικό καθαρισμό Γαργαλιάνων με τα δίκτυά του. Ειδικότερα: εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, αγωγός μεταφοράς ακαθάρτων και αγωγός διάθεσης οικισμού Γαργαλιάνων 12.600.000 εκ. και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Γαργαλιάνων 2.362.515 ευρώ.
Στην εισήγησή της η αναπληρώτρια του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΤ Παναγιώτα Ψιλογαλάνη σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το πρόγραμμα έργων που σας παρουσιάζουμε κινείται σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα της ΔΕΥΑΤ χωρίς να προβλέπονται έργα που θα ήταν επιθυμητά μεν αλλά ανέφικτα, αφού δεν υπάρχει το οικονομικό υπόβαθρο ώστε να προβλεφθούν.
Τυχόν επιδοτούμενα προγράμματα τα οποία θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε αν αυτά κριθούν κατάλληλα και βιώσιμα για τη ΔΕΥΑΤ, θα προβλεφθούν με τροποποιήσεις στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2022».
Από την πλευρά της η δημοτική σύμβουλος Μαρία Πανουσιοπούλου επισήμανε: «Το τεχνικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα της Δ.Ε. Γαργαλιάνων ήτοι τον βιολογικό καθαρισμό της πόλης χρηματοδοτούμενου ποσού 15.082.000 ευρώ. Σαφώς και ψηφίζω το έργο αυτό. Απορία μου όμως είναι: Δεν υπάρχουν ανάγκες στον υπόλοιπο δήμο; Όπως π.χ. τα όμβρια του Καλού Νερού, η σύνταξη μελέτης βιολογικού καθαρισμού κ.λπ. ή μήπως η ΔΕΥΑΤ κ.
πρόεδρε βρίσκεται στα πρόθυρα πτώχευσης; Έχετε υποχρέωση να ενημερώσετε το Διοικητικό Συμβούλιο για ένα τόσο πτωχό ΤΠ έτους
2022, με το οποίο δεν θα μπορέσετε να καλύψετε ούτε τις βασικές ανάγκες του έτους. Με το ποσό του ΤΠ ήτοι 187.000 ευρώ ουσιαστικά δεν καλύπτει ούτε τα αναλώσιμα υλικά. Με την επιφύλαξη αυτή καταψηφίζω το τεχνικό πρόγραμμα της ΔΕΥΑΤ έτους 2022».
Ο δημοτικός σύμβουλος Ευστάθιος Ανδρινόπουλος τόνισε: «Το πρόγραμμα είναι πολύ φτωχό και δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της Τριφυλίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Τριφυλίας. Δεν έχουν συμπεριληφθεί έργα υποδομής όπως μελέτες ΒΙΟΚΑ Μαραθόπολης και Καλού Νερού, ως επίσης και έργα επέκτασης δικτύων ύδρευσης, όπως ύδρευση στην περιοχή Λάκες της ΔΕ Γαργαλιάνων. Για αυτούς τους λόγους ψηφίζω λευκό».
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χαράλαμπος Αυρηλιώνης σημείωσε: «Το τεχνικό πρόγραμμα ή όπως θα έπρεπε να παρουσιάζεται σύμφωνα με τον ν. 1069/80 άρθρο 3ο παρ. δ) "πρόγραμμα έργων" περιλαμβάνει μόνο μελέτες έργων, έργα και συντηρήσεις. Οτιδήποτε άλλο όπως π.χ. προμήθειες αναλώσιμων υλικών ή οικοδομικών υλικών
κ.λπ. προσαρμόζονται στον ετήσιο προϋπολογισμό. Το φετινό πρόγραμμα έργων είναι πράγματι πιο φτωχό από προγενέστερα, διότι φέτος
παρουσιάζεται ρεαλιστικό και όχι ιδεατό. Γνωρίζετε ως μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ ότι αν προκύψει οποιοδήποτε επιδοτούμενο έργο ή έργο που επιθυμούμε να πραγματοποιηθεί, η ΔΕΥΑΤ θα το εντάξει με τροποποίηση του προϋπολογισμού της άμεσα. Θεωρώ λοιπόν ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έργων είναι απόλυτα ρεαλιστικό και θα πρέπει να ψηφιστεί».

 


NEWSLETTER