Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 21:00

Νέα διακήρυξη για Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Νέα διακήρυξη για Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη της νέας διακήρυξης, της επαναδημοπράτησης του έργου ολοκλήρωσης της κατασκευής του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 1.270.000 ευρώ, ενέκρινε σήμερα Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 με 651.366,84 ευρώ και από δημοτικούς πόρους με 618.633,16 ευρώ, ενώ η προθεσμία υλοποίησής του είναι 300 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο της ολοκλήρωσης περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλικής κερκίδας χωρητικότητας 2.000 ατόμων περίπου, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου συμπεριλαμβανομένων των εργασιών διαμόρφωσης πρασίνου και αποχέτευσης ομβρίων, συμπληρωματικές εργασίες εντός των ήδη κατασκευασμένων κτηριακών εγκαταστάσεων και βοηθητικών χώρων καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.


NEWSLETTER