Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022 21:40

Αναγκαστική απαλλοτρίωση για αντιπλημμυρικό στη Θουρία

Γράφτηκε από την
Αναγκαστική απαλλοτρίωση για αντιπλημμυρικό στη Θουρία

Φωτογραφία αρχείου

Την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου της α’ φάσης στον εθνικό δρόμο, από τη Θουρία έως το Νοσοκομείο, πρόκειται να εγκρίνει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας μεθαύριο Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι.

Οπως αναφέρεται στην εισήγηση, το έργο έχει σκοπό να επιλύσει τα μεγάλα προβλήματα απορροής ομβρίων που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο τμήμα της παλιάς εθνικής οδού. Με την υλοποίησή του θα συλλέγονται τα όμβρια των ανάντη περιοχών και της παλιάς εθνικής οδού στο τμήμα από Θουρία έως Νοσοκομείο και μέσω κύριου συλλεκτήρα αγωγού θα παροχετεύονται στον ποταμό Ξερίλα λίγο πριν την συμβολή του με τον ποταμό Άρι. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου απαιτείται η απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων, που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχή των Κοινοτήτων Σπερχογείας και Θουρίας Δ.Ε. Θουρίας και αποτυπώνονται σε κτηματολογικά διαγράμματα και κτηματολογικούς πίνακες, που συντάχθηκαν από τον τοπογράφο μηχανικό Αντώνη Κουτρουμπή και ελέγχθηκαν κι εγκρίθηκαν από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας.

Η απαλλοτρίωση αυτή κρίνεται αναγκαία για την κατασκευή των κεντρικών συλλεκτήρων ομβρίων του έργου. Το σύνολο της έκτασης που απαλλοτριώνεται ανέρχεται, σύμφωνα με τους κτηματολογικούς πίνακες, σε 9.396.36 τ.μ. εκ των οποίων τα 6.961.57 τ.μ. ανήκουν σε ιδιώτες και τα 2.434.79 τ.μ. ανήκουν στο Δημόσιο. Εντός των απαλλοτριωτέων εκτάσεων υφίστανται και επικείμενα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στους κτηματολογικούς πίνακες.

Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη απαλλοτρίωσης ανέρχεται σε 105.045,93 ευρώ.


NEWSLETTER