Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 15:08

Καλαμάτα: Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων

Χρηματοδότηση 59.520 ευρώ για εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, ενέκρινε το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου για το Δήμο Καλαμάτας, ικανοποιώντας σχετική πρόταση του δήμου.

Με τη δράση αυτή, όπως ενημερώνει ο δήμος, θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί μέρος του υφιστάμενου σχεδιασμού του, καθώς παραμένουν αδιάνοικτα τμήματα οδών βασικών αξόνων και δεν έχουν εξασφαλιστεί κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Αιτία, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για την εκπόνηση πράξεων αναλογισμού και πράξεων εφαρμογής, αλλά και η αδυναμία καταβολής από τον δήμο αποζημιώσεων, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητο και προτάθηκε η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη διάνοιξη οδών και τη διαμόρφωση των προβλεπόμενων από το σχέδιο κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, τόσο σε περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης όσο και σε περιοχές του ρυμοτομικού σχεδίου 1905, με ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση των τμημάτων που πρέπει να προηγηθούν.


NEWSLETTER