Σάββατο, 21 Μαϊος 2022 18:21

Καθαρισμό οικοπέδων ζητεί ο Δήμος Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Καθαρισμό οικοπέδων ζητεί ο Δήμος Τριφυλίας

 

Να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους που βρίσκονται εντός οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από τα όρια τους καλεί τους ιδιοκτήτες ο Δήμος Τριφυλίας.

Καθώς σε περίπτωση που δεν τα καθαρίσουν θα προχωρήσει σε διαδικασία αυτεπάγγελτου καθαρισμού με την επιβολή προστίμου.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Ο Δήμος Τριφυλίας  έχοντας υπόψη:

το Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» κεφάλαιο ΣΤ΄ μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σε Δήμους Άρθρο 94 παρ. (πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων) παράγραφος 1 αριθμός 26, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους,  ότι έχουν την υποχρέωση όπως προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού των, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων καθαρισμού, ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Τριφυλίας θα προχωρήσει σε διαδικασία αυτεπάγγελτου καθαρισμού με την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

Κ.Μπ.


NEWSLETTER