Σάββατο, 18 Ιουνίου 2022 20:18

Τριφυλία: Ακύρωση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ζητεί ο Δριμής

Γράφτηκε από τον
Τριφυλία: Ακύρωση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής ζητεί ο Δριμής

 

Την ακύρωση της χθεσινής έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας ζητεί με προσφυγή του στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Δριμής επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας».

Στη συνεδρίαση αυτή υπήρχε προς συζήτηση το επίμαχο θέμα να μπει ο δήμος εγγυητής για τις οφειλές της ΔΕΥΑΤ προς τη ΔΕΗ.

Στο σχετικό του αίτημα που κοινοποιεί και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής σημειώνει: «Παρακαλώ να ακυρωθεί η αναφερόμενη στο θέμα πρόσκληση καθώς πάσχει νομιμότητας για τους παρακάτω λόγους:

1. Η επισυναπτόμενη πρόσκληση στάλθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 16-6-2022 και τα καλεί σε συνεδρίαση την επομένη 17-6-2022.

2. Στο σώμα της πρόσκλησης δεν «αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα», ώστε «πριν από τη συζήτηση η επιτροπή να αποφανθεί για το κατεπείγον των θεμάτων» ούτε έχει δημοσιευτεί στην «ιστοσελίδα του δήμου», όπως ρητά τα παραπάνω αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 3852/2010.

3. Δεν έχουν ενημερωθεί/προσκληθεί οι δημοτικές παρατάξεις ώστε να κάνουν χρήση της δυνατότητας της παρ. 1 του ίδιου άρθρου και νόμου, σύμφωνα με την οποία «κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο 74», όπως η παράταξη της οποίας ηγούμαι.

4. Επιχειρείται, τέλος, με το 3ο θέμα να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή, χωρίς πλήρη εισήγηση, χωρίς αναφορά σε διάταξη νόμου και πέραν των αρμοδιοτήτων της, που να δεσμεύει οικονομικά το δήμο ως εγγυητή σε ρύθμιση χρέους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ περίπου της ΔΕΥΑΤ προς τη ΔΕΗ και ενώ το ίδιο θέμα συζητήθηκε στο Δ.Σ. της 14/6/2022.

Παρακαλώ για τις σύμφωνες με το νόμο ενέργειές σας».

Κ.Μπ.


NEWSLETTER