Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022 08:32

Αναστολή διαγωνισμού για πλατεία Γαργαλιάνων

Γράφτηκε από τον
Αναστολή διαγωνισμού για πλατεία Γαργαλιάνων

 

Την αναστολή προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων» έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ, αποφάσισε ομόφωνα χθες η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας. 

Όπως τονίστηκε «έχει κατατεθεί προδικαστική προσφυγή από την εταιρεία "Λεωνίδας Σιώρης και Σία Ε.Ε." με την οποία ζητούσε την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη λήψη κατάλληλων προσωρινών μέτρων. Στις 20/6/2022 λήφθηκε απόφαση του 2ου Κλιμακίου της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτό το αίτημα παροχής προσωρινής προστασίας, καθώς και η αναστολή της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Η εξέταση της προδικαστικής προσφυγής έχει ορισθεί για τις 18/7/2022 και ώρα 11 π.μ. στην έδρα της ΕΑΔΗΣΥ».

Στη χθεσινή συνεδρίαση αποφασίστηκε επίσης ότι οι νέες ημερομηνίες για τη λήξη υποβολής των προσφορών και την ηλεκτρονική αποσφράγισή τους θα οριστούν με νέα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κατόπιν όμως της έκδοσης οριστικής απόφασης από την ΕΑΔΗΣΥ κι εφόσον αυτή δεν ακυρώνει τη διαγωνιστική διαδικασία.

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο Γιάννης Μερκούρης επισήμανε: «Κατά της 5730/30-5-2022 διακήρυξης του Δήμου Τριφυλίας που αφορά το έργο «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων», κατατέθηκαν στην ΕΑΔΗΣΥ προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα. Η ΕΑΔΗΣΥ με την αριθ. Α427/22 απόφασή της αναστέλλει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση προδικαστικής προσφυγής. Η απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ κοινοποιήθηκε στο δήμο την 20ή Ιουνίου και ώρα 12.16. Ο δήμος σεβόμενος την απόφαση όφειλε να προχωρήσει στις απαραίτητες και προβλεπόμενες ενέργειες, δηλαδή την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας -αυτό που φέρνετε για συζήτηση σήμερα με καθυστέρηση οκτώ ημερών- γιατί δεν λάβαμε ουσιαστικές εξηγήσεις.

Μέσα από την πρόσκληση για τη συζήτηση του θέματος, με έκτακτη συνεδρίαση μάλιστα, ενοχοποιείται η σημερινή διαδικασία και κατά επέκταση και η απόφαση που θα λάβει το Σώμα, αφού “…έπρεπε ήδη να είχε

προβεί ο δήμος σε συμμόρφωση με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ για την ομαλή και εύρυθμη υλοποίηση του διαγωνισμού”. Στη σημερινή συνεδρίαση πέρα από την αναστολή της διαγωνιστικής διαδικασίας, η νομιμότητά της απομένει να κριθεί, δεν έχουμε δικαίωμα να αποφασίσουμε παράταση ή μη. Αυτό θα αποτελέσει συζήτηση και λήψη απόφασης μετά την έκδοση της απόφασης από την ΕΑΔΗΣΥ».

Ο Παναγιώτης Αλευράς υπογράμμισε: «Η αναστολή του διαγωνισμού έπρεπε να είχε γίνει την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στην Τεχνική Υπηρεσία. Παρ' όλα αυτά ψηφίζω την αναστολή». 

Κ.Μπ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER