Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022 09:03

Απόφαση αύριο για αντιπλημμυρικό “Μορέα”

Γράφτηκε από τον
Απόφαση αύριο για αντιπλημμυρικό “Μορέα”

 

Εκβάθυνση και διαπλάτυνση του Νέδοντα με ανακατασκευή του σκεπασμένου τμήματος μεταξύ 23ης Μαρτίου και Κιλκίς και υπόγεια σήραγγα που θα συγκεντρώνει τα νερά από τα ρέματα Ελαφογκρέμη και Λαγκάδα, προβλέπει το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο του “Μορέα”.

Για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου “Αυτοκινητόδρομος Τρίπολης - Καλαμάτας: Τμήμα Τσακώνα - Καλαμάτα (όπως ισχύει), ως προς τα πρόσθετα/συμπληρωματικά υδραυλικά και αντιπλημμυρικά τεχνικά έργα στην περιοχή της Καλαμάτας”, καλείται να εκφράσει άποψη το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα. Στη συνεδρίαση αναμένεται να συμμετάσχουν μελετητές και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Υποδομών.

Για τις προβλέψεις της ΜΠΕ επικεφαλής παρατάξεων των μειοψηφιών έχουν εκφράσει προβληματισμούς και σοβαρές ενστάσεις, ενώ έχουν καταθέσει παρατηρήσεις και διαφορετικές προτάσεις.

Αναλυτικά, στη μελέτη αναφέρεται ότι “το έργο αφορά στην αναδιευθέτηση και εκβάθυνση του Νέδοντα, σε συνολικό μήκος 3,25 χιλιομέτρων, από την εκβολή του στον Μεσσηνιακό κόλπο έως στο ανάντη όριο της σημερινής διευθέτησης, λίγο ανάντη (70 περίπου μέτρα) της υφιστάμενης γέφυρας της οδού Σπάρτης.

Τα προτεινόμενα έργα αναδιευθέτησης του Νέδοντα διαστασιολογήθηκαν για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη ενώ ελέγχθηκαν μέσω του μοντέλου υδραυλικής προσομοίωσης για παροχή που αντιστοιχεί και σε περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη.

 

Ειδικότερα, προβλέπονται τα παρακάτω έργα:

1) Εκβάθυνση ποταμού και ανακατασκευή υφιστάμενης κάλυψης. Στο ιδιαίτερα ανεπαρκές υδραυλικά καλυμμένο τμήμα (με υποστυλώματα στην κοίτη και πλάκα κάλυψης) που αρχίζει από το ύψος της οδού Κιλκίς μέχρι το ύψος της οδού 23ης Μαρτίου, μήκους L≈260m προβλέπεται εκβάθυνση του ποταμού και καθαίρεση και ανακατασκευή της υπάρχουσας κάλυψης, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι σημερινές λειτουργίες και εγκαταστάσεις στην συγκεκριμένη επιφάνεια.

2) Εκβάθυνση ποταμού χωρίς ανακατασκευή υφιστάμενων καλυμμένων τμημάτων: Στα τμήματα από το ύψος της γέφυρας ΟΣΕ μέχρι την οδό Κιλκίς και από το ύψος της 23ης Μαρτίου μέχρι το τέλος της υπάρχουσας κάλυψης (οδός Λεΐκων), συνολικού μήκους ~540m, προβλέπεται εκβάθυνση του ποταμού. Τα συγκεκριμένα τμήματα είναι καλυμμένα και συνεπώς θα παραμείνουν καλυμμένα, έτσι ώστε να διατηρηθούν οι δραστηριότητες της πόλης που πραγματοποιούνται στην συγκεκριμένη επιφάνεια.

3) Εκβάθυνση ποταμού σε μη καλυμμένα τμήματα: Στις περιοχές της σημερινής ανοικτής διατομής, προβλέπεται για την ενίσχυση της παροχετευτικότητας του ποταμού η εκβάθυνση των εν λόγω τμημάτων με διατήρηση των υφιστάμενων παρειών τους. Ανάντη της Χ.Θ. 0+700 και έως περίπου τη γέφυρα Μακεδονίας η εκβάθυνση είναι μικρή και προβλέπεται και κατασκευή συμπαγών στηθαίων επί των υφιστάμενων τοιχείων. Ανάντη της οδού Μακεδονίας τα έργα αυτά αφορούν σε συνολικό μήκος ~1.500m σε δύο τμήματα. Το πρώτο από το ύψος της οδού Μακεδονίας μέχρι τη σιδηροδρομική γραμμή (L≈800m) και το δεύτερο από τη γέφυρα Λεΐκων (πέρας της υφιστάμενης κάλυψης) μέχρι και την γέφυρα Σπάρτης, μήκους ~700m.

4) Διαπλάτυνση ποταμού: Για την ενίσχυση της παροχετευτικότητας του ποταμού στο τελικό του τμήμα προ της εκβολής, όπου η μηκοτομική κλίση της κοίτης είναι σχετικά μικρή, προκειμένου να μην απαιτηθεί «βυθισμένη εκβολή» λόγω των εγγενών προβλημάτων της, προβλέπεται η διαπλάτυνση του π. Νέδοντα (κυρίως προς τα δυτικά), ώστε να μην θιγούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και λειτουργίες που είναι «εν επαφή» με την ανατολική όχθη του ποταμού (αντλιοστάσιο ακαθάρτων, κλπ.). Το διαπλατυνόμενο τμήμα (μήκους ~700m) αρχίζει περί τα 100m κατάντη της γέφυρας της οδού Ευαγγελιστρίας.

5) Διαμόρφωση εκβολής: Από την εκβολή στην θάλασσα μέχρι και 80m περίπου ανάντη δεν προβλέπονται ειδικά τεχνικά έργα. Θα γίνει κατάλληλος καθαρισμός και διαμόρφωση της όχθης, ώστε σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη παροχετευτικότητα και να εξασφαλίζεται η υψομετρική στάθμη για την αποτροπή από την εισχώρηση της θάλασσας. Η περιοχή της εκβολής πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραμένει καθαρή και να συντηρείται κατάλληλα για την ομαλή λειτουργία του συνολικού έργου.

Μετά την κατασκευή των έργων, θα γίνει αποκατάσταση της σημερινής - υφιστάμενης κατάστασης στο καθαιρούμενο και ανακατασκευασμένο τμήμα της κάλυψης του Νέδοντα, καθώς και λοιπές αποκαταστάσεις εφόσον απαιτηθούν.

Στο προτεινόμενο έργο αναδιευθέτησης του πΝέδοντα, υπάρχουν συνολικά 14 υφιστάμενες γέφυρες (εκ των οποίων 11 οδικές, 1 σιδηροδρομική και 2 πεζογέφυρες) οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στα εκατέρωθεν του ποταμού τμήματα της πόλης. Με βάση τις προκαταρκτικές μελέτες, 7 οδικές γέφυρες, η μία σιδηροδρομική γέφυρα και οι 2 πεζογέφυρες διατηρούνται, ενώ 4 οδικές γέφυρες καθαιρούνται και ανακατασκευάζονται”.

 

ΕΛΑΦΟΓΚΡΕΜΗ - ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΆΛΛΑ

Ακόμα, προβλέπονται:

α) Έργο παροχέτευσης των λεκανών των ρεμάτων Ελαφογκρέμη και Λαγκάδας με υδραυλική σήραγγα 850 περίπου μέτρων, στο ρέμα Καραμπογιά.

β) Έργο διευθέτησης του ρέματος Καραμπογιά.

γ) Έργο καθοδήγηση του ρέματος Καλαμίτσι στον Νέδοντα μέσω αγωγού της οδού Σπάρτης

(μελέτη ΔΕΥΑΚ 2016).

Γ.Σ.


NEWSLETTER