Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2022 10:01

Παράταση 6 μηνών για ασφαλτοστρώσεις στον Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Παράταση 6 μηνών για ασφαλτοστρώσεις στον Δήμο Καλαμάτας

Παράταση 6 μηνών, έως τις 6 Δεκεμβρίου, που δεν λογίζεται ως παράταση αλλά ως επιμήκυνση του χρόνου εκτέλεσης, αναγκαστικά λόγω του νέου νόμου, καλείται να εγκρίνει αύριο η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, για το πολυπόθητο και πολύπαθο έργο ασφαλτοστρώσεων δημοτικών οδών, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.

Εργο για το οποίο η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογράφηκε πέρσι στις 6 Σεπτεμβρίου, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει η παραμικρή εργασία και οι περισσότεροι δρόμοι της Καλαμάτας βρίσκονται σε τραγική κατάσταση.

Στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου που συνυπογράφει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος, αναφέρεται ότι “το άρθρο 153 παρ. 1.α του Ν.4938/06-06-2022, που επικαλείται στο αίτημά του ο ανάδοχος, παρέχει την δυνατότητα επιμήκυνσης του χρόνου εκτέλεσης του έργου, χωρίς αυτή η επιμήκυνση να προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και χωρίς να αποτελεί παράταση και επιπρόσθετα σύμφωνα με το νόμο «από την

υποβολή της να καθίσταται δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή». Η διάρκειά της όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου (06-06-2022), ήτοι έως 06-12-2022”.

 

Στο ιστορικό της σύμβασης και του έργου καταγράφεται ότι “έως σήμερα ο ανάδοχος δεν έχει εκτελέσει καμία εργασία μη τηρώντας τις έγγραφες και προφορικές εντολές μας και μη εκπληρώνοντας τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επικαλούμενος συνεχώς και πριν την έναρξη του Ρωσοουκρανικού πολέμου οικονομική αδυναμία λόγω της μεγάλης αύξησης των βασικών υλικών

(πετρέλαιο, άσφαλτος, μαζούτ). Επικαλούμενος και εγγράφως τα ανωτέρω ο ανάδοχος, με το από 06-04-2022 β) σχετικό έγγραφό του, αιτήθηκε εμπρόθεσμα παράταση έως 31-12-2022”.

Καταγράφεται, επίσης, ότι επιδόθηκε στον ανάδοχο ειδική πρόσκληση, στις 6 Μαΐου, που τον καλούσε να εκτελέσει συγκεκριμένες εργασίες εντός 25 ημερών, αλλά δεν συμμορφώθηκε.

Αναφέρεται, επίσης, η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 8 Ιουνίου, για παράταση 100 ημερών, έως τις 15 Αυγούστου, “προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος κατά νόμο χρόνος και να επαναληφθεί εκ νέου η διαδικασία της ειδικής πρόσκλησης, με τα επακόλουθα αυτής, σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου”.

Στις 23 Ιουνίου με έγγραφό του ο ανάδοχος κατέθεσε δήλωση επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος της εκτέλεσης της σύμβασης για διάστημα 6 μηνών σύμφωνα με το νέο νόμο και η ΔΤΥ του δήμου στις 4 Ιουλίου, εφαρμόζοντας το νόμο (του 2016 για τα δημόσια έργα εξέδωσε νέα ειδική πρόσκληση που επιδόθηκε αρμοδίως στον ανάδοχο δύο μέρες αργότερα, “καλώντας τον να προβεί σε εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών εντός τασσόμενου χρόνου 30 ημερών, με λήξη αυτής στις 4 Αυγούστου”.

 

Να υπενθυμίσουμε ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στο διαγωνισμό του έργου έγινε την 1η Οκτωβρίου 2020. Ανάδοχος είναι ο εργολάβος Γεώργιος Χαρίτος με έκπτωση 64,02% και συμβατική προθεσμία 9 μήνες, έως τις 7 Μαΐου φέτος.

Γ.Σ.


NEWSLETTER