Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022 16:24

Προχωρά ο διαγωνισμός για το Κάστρο Μεθώνης

Γράφτηκε από την
Προχωρά ο διαγωνισμός για το Κάστρο Μεθώνης

Προχωρούν, έστω και με αργούς ρυθμούς, οι διαδικασίες του διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης αντιμετώπισης του φαινομένου διάβρωσης με στόχο την προστασία του κάστρου και της παράκτιας ζώνης του οικισμού Μεθώνης, προεκτιμώμενης αμοιβής 487.884,98 ευρώ.

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλου - Νέστορος ενέκρινε το 3ο πρακτικό του διαγωνισμού

για τη σημαντική αυτή μελέτη, επικυρώνοντας την αξιολόγηση της επιτροπής διαγωνισμού που μεταξύ των 4 προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν, έδωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην τεχνική προσφορά του φορέα “ΑΔΚ Αρώνης Δρέττας Καρλαύτης Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.”

Ενας από τους λόγους καθυστέρησης των διαδικασιών του διαγωνισμού είναι η προδικαστική προσφυγή, η οποία κατατέθηκε από ενδιαφερόμενο φορέα που υπέβαλε προσφορά και τα διαδικαστικά που ακολούθησαν.


NEWSLETTER