Τρίτη, 09 Αυγούστου 2022 08:46

Κινούνται οι διαδικασίες για υδατοδρόμιο στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την
Κινούνται οι διαδικασίες για υδατοδρόμιο στην Καλαμάτα

 

Κινούνται οι διαδικασίες για το υδατοδρόμιο στο λιμάνι Καλαμάτας.

Δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό προκηρύσσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για την παραχώρηση χρήσης χερσαίου χώρου του χωροθετημένου υδατοδρομίου στη δυτική προκυμαία του λιμανιού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 715/1979. Ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την κατασκευή και λήψη άδειας λειτουργίας του υδατοδρομίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής τη Δευτέρα 29 Αυγούστου, στις 11 το πρωί.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας, στις 10 το πρωί, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Το ελάχιστο του ανταλλάγματος χρήσης του συγκεκριμένου χερσαίου χώρου ορίζεται στα 1.300 ευρώ το μήνα.

Αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας και κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από το ΔΛΤ Καλαμάτας, κατά τις ώρες 9:00 έως 13:00 καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα-Παρασκευή).


NEWSLETTER