Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2022 12:01

Στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο τοποθετεί ο Δήμος Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο τοποθετεί ο Δήμος Καλαμάτας

 

Χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο του δήμου τοποθετεί ο Δήμος Καλαμάτας.

Τα στηθαία αυτά τοποθετούνται σε τμήματα δρόμων που παρατηρούνται έντονες επικλίσεις, απότομες εναλλαγές κατεύθυνσης (καμπυλότητες), σε σημεία που η χάραξη των δρόμων βρίσκεται σε μικτή διατομή και η κατάντι παρειά τους εφάπτεται ή γειτνιάζει με γκρεμούς, σε γέφυρες και γενικά όπου υπάρχουν μεγάλες υψομετρικές διαφορές, κίνδυνος εκτροπής των οχημάτων που κινούνται στα όρια του οδοστρώματος, με πιθανή συνέπεια την πρόκληση σοβαρών ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται επίσης, τοποθέτηση σιδερένιων κιγκλιδωμάτων και σιδηροσωλήνων γεφυρών σε τμήματα υφιστάμενων που παρατηρούνται κενά - ασυνέχεια αυτών και υπάρχει κίνδυνος πτώσεων, ενώ όπου κριθεί απαραίτητο, θα γίνουν παρεμβάσεις συντήρησης των υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων που χρήζουν παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Δημ. Μαστραγγελόπουλο πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα σημεία σε Μικρή Μαντίνεια, Βέργα, Αντικάλαμο, Μικρομάνη, Ασπροπουλιά, Άρι, Άγριλο, Βελανιδιά, Πολιανή, Άμφεια, Σπερχογεία, Αλώνια, Ανεμόμυλο και σε σημεία της Καλαμάτας (Κουταλά, Καλλιθέα, Γιαννιτσάνικα).


NEWSLETTER