Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2022 18:03

Πρόγραμμα τηλεελέγχου ετοιμάζει η ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Πρόγραμμα τηλεελέγχου ετοιμάζει η ΔΕΥΑ Τριφυλίας

 

Να κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης για την «Προμήθεια τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης του υπάρχοντος εσωτερικού δικτύου του Δήμου Τριφυλίας» αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας.

Στην εισήγησή του ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χαράλαμπος Αυρηλιώνης ζήτησε την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της ανωτέρω πράξης στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη μετάβαση»  στον Άξονα Προτεραιότητας 1.4, με τίτλο «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας».

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α’ και Β’ και ΔΕΥΑ για την κατασκευή έργων και την προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού, με στόχο την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση.

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε και επιτροπή διερεύνησης τιμών, προκειμένου να γίνει η σχετική τεκμηρίωση του προϋπολογισμού της μελέτης.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER