Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2022 20:20

Παρατάσεις έργων στον Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Παρατάσεις έργων στον Δήμο Τριφυλίας

Φωτογραφία αρχείου

Τις παρατάσεις εκτέλεσης διαφόρων έργων αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας, παραχωρώντας μεταξύ αυτών και 7η παράταση για την ολοκλήρωση έργου.

Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε η χορήγηση 7ης παράτασης μέχρι τις 30/12 της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτική οδοποιία Φιλιατρών».

Τη διαφωνία του εξέφρασε ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης ο οποίος ψήφισε κατά σημειώνοντας: «Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο είχε ως χρόνο περάτωσης την 24η Απριλίου 2021. Με έξι συνεχόμενες παρατάσεις φθάσαμε την 30ή Σεπτεμβρίου 2022! Δεκαέξι μήνες παράταση, τέσσερις φορές παραπάνω από το χρόνο σύμβασης! Από πού προβλέπεται αυτό; Υπάρχει διάταξη νόμου να δικαιολογήσει τη σημερινή αιτούμενη παράταση μέχρι 30/12/22; Ποιες είναι οι βάσιμες αιτιάσεις τις οποίες αβασάνιστα και παράνομα υιοθετεί η επιβλέπουσα υπηρεσία; Δε γίνεται μνεία στην εισήγηση αν είναι με αναθεώρηση ή όχι και με ποιου υπαιτιότητα. Νομίζω ότι έχει ξεφύγει τελείως από τον έλεγχο η εκτέλεση των έργων. Να περιμένουμε και εδώ τροποποιήσεις των τιμών σύμφωνα με το Ν.4938/2022;».

Επίσης κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η χορήγηση 4ης παράτασης έως τις 30/12 της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτική οδοποιία Κυπαρισσίας».

Από την πλευρά του ο κ. Μερκούρης τόνισε: «Χρόνος παράδοσης του έργου η 22/12/2021, με τρεις παρατάσεις αδικαιολόγητες κατά την άποψή μας, συζητάμε σήμερα για 4η παράταση μέχρι 30/12/2022. Τέσσερις μήνες η σύμβαση, δώδεκα οι παρατάσεις! Οι λόγοι ανίσχυροι και μάλιστα δεν προβλέπεται από διάταξη νόμου. Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που δημιουργούν υποψίες. Στη συγκεκριμένη παράταση δεν αναφέρεται στην εισήγηση αν γίνεται με αναθεώρηση ή όχι και με ποιου υπαιτιότητα».

Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε η χορήγηση 2ης παράτασης έως τις 30/12 της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτική οδοποιία Αετού», μειοψηφούντος του κ. Μερκούρη.

Επίσης αποφασίστηκε χορήγηση 4ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτική οδοποιία Γαργαλιάνων» για 3 μήνες από το τέλος της τρίτης παράτασης, ήτοι έως 1/12/2022, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Για το συγκεκριμένο ο κ. Μερκούρης επισήμανε: «1. Δεν υπάρχει αναλυτική περιγραφή του ιστορικού του έργου (σύμβαση και χρόνος λήξης, λήξη συμβάσεων 1ης, 2ης και 3ης), κάτι το οποίο και σε προηγούμενη ανάλογη περίπτωση είχαμε ζητήσει. 2. Δεν αιτιολογείται επαρκώς η αιτούμενη παράταση: "Το έργο εξελίσσεται με το ρυθμό που επιβάλλουν οι τοπικές συνθήκες!!!". Από πού προκύπτει το βάσιμο; Ποιες οι τοπικές συνθήκες που καθορίζουν την εξέλιξη του έργου; 3. Δεν αναφέρεται στο σημείωμα-εισήγηση παράτασης αν προτείνεται η παράταση να είναι με "αναθεώρηση ή χωρίς αναθεώρηση" και μάλιστα χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Θα έλθουν και επιπλέον διεκδικήσεις; 4. Ο χρόνος των παρατάσεων έχει αδικαιολόγητα υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο (1/11/21 χρόνος παράδοσης του έργου και προτείνεται παράταση μέχρι 30/11/22;). Τέσσερις μήνες ο χρόνος σύμβασης, δεκατρείς μήνες οι παρατάσεις; Από πού προβλέπεται;

Κάτι δεν πάει καλά και είναι εκτός νομιμότητας. Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/16; Οφείλει η δημοτική αρχή να μας απαντήσει υπεύθυνα».

Κ.Μπ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER