Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013 12:19

Σχέδιο Κηπούπολης: Μικρότερα οικόπεδα και συμψηφισμός με εισφορά

Σχέδιο Κηπούπολης: Μικρότερα οικόπεδα και συμψηφισμός με εισφορά

Ελλειμμα γης στην Κηπούπολη προέκυψε κατά την πολεοδομική μελέτη της περιοχής και οι ιδιοκτήτες θα πάρουν μικρότερα οικόπεδα.

Το συνολικό έλλειμμα, χωρίς να υπάρχει η τελική εικόνα, υπολογίζεται στα 4,5 με 5 στρέμματα, στο σύνολο των 200 στρεμμάτων της Κηπούπολης που πολεοδομείται.
Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες θα πάρουν λιγότερη γη από 10 έως 30 τ.μ. και η απώλεια της γης θα συμψηφιστεί με την εισφορά σε χρήμα. Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα ή θα πάρουν και αποζημίωση από το δήμο, αν χρειαστεί. Πάντως, η τακτοποίηση των ιδιοκτητών γίνεται στην ίδια περιοχή, στην Κηπούπολη.
Η κατάσταση αυτή προκλήθηκε εξαιτίας της διάταξης ότι μετά το 1982 και πριν την κύρωση της πολεοδομικής μελέτης οι περισσότεροι ιδιοκτήτες που προέκυψαν από την αποδοχή κληρονομιάς, πληρώνουν μικρότερη εισφορά σε γη.
Στο μεταξύ, με καλούς ρυθμούς προχωράει η πράξη εφαρμογής κι εκτιμάται πως όταν εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, θα υπάρχει ετοιμότητα και για την υποβολή της πράξης εφαρμογής.