Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2022 21:02

Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Αναβάθμιση δημοτικού φωτισμού Τριφυλίας

 

Την έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Τριφυλίας, καλείται να αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή.

Η συνεδρίαση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα στις 11 το πρωί με τηλεδιάσκεψη. Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής: Έγκριση πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Δημοτική οδοποιία Κυπαρισσίας». Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της ανάθεσης των εργασιών «Συντήρηση δημοτικού φωτισμού ΔΕ Αετού, Αυλώνος και Γαργαλιάνων». Έγκριση οικονομικών καταστάσεων (απολογισμός - ισολογισμός) και έγκριση έκθεσης ελέγχου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, της διαχειριστικής χρήσης οικ. έτους 2021, του Ν.Π.Δ.Δ. Σύνδεσμος Ύδρευσης «Καπετάν Τέλλος Άγρας». Λήψη απόφασης ως προς την έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης του δικτύου δημοτικού φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Τριφυλίας, την επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και την έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού και εκτέλεσης της σύμβασης. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικ. έτους 2022 (εισήγηση προς το Δ.Σ.).

Κ.Μπ.


NEWSLETTER