Τετάρτη, 08 Φεβρουαρίου 2023 20:48

Κυκλοφοριακή μελέτη στον Δήμο Δυτικής Μάνης

Γράφτηκε από την
Κυκλοφοριακή μελέτη στον Δήμο Δυτικής Μάνης

 

Κυκλοφοριακή μελέτη του δήμου πρόκειται να εκπονήσει ο Δήμος Δυτικής Μάνης με προγραμματική σύμβαση με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την σκοπιμότητα και τους όρους σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυτικής Μάνης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, για την κυκλοφοριακή μελέτη του δήμου κι εξουσιοδοτεί τον δήμαρχο Δημήτρη Γιαννημάρα για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Στο σχέδιο της σύμβασης αναφέρεται ότι “α) Η αυξημένη τουριστική κίνηση που παρατηρείται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες στις περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Δυτικής Μάνης επιβαρύνει το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, επηρεάζοντας κατ’ επέκταση την ομαλή κυκλοφορία, τη διαθεσιμότητα χώρων στάθμευσης, εγείροντας ζητήματα οδικής ασφάλειας. Συνεπώς, καθίσταται αναγκαία η ορθολογική μελέτη και αντιμετώπιση των συγκοινωνιακών θεμάτων στα όρια του δήμου με στόχο την άριστη εξυπηρέτηση και ασφάλεια τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών. β) Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση προβλέπονται οι εργασίες εκπόνησης και ωρίμανσης της ως άνω κυκλοφοριακής μελέτης. γ) Για την ωρίμανση των έργου, απαιτούνται ενέργειες εκπόνησης των αναγκαίων κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η υποστήριξη στην εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων, από τις αρμόδιες και συναρμόδιες

υπηρεσίες. Αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η ανάπτυξη κυκλοφοριακής μελέτης, στο πλαίσιο της οποίας θα εξετασθούν ενδελεχώς ζητήματα κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας του Δήμου Δυτικής Μάνης, ώστε να εξαχθούν χρήσιμα πορίσματα και προτάσεις. Παράλληλα, θα παρασχεθεί υποστήριξη για διερεύνηση και επίλυση τυχόν λοιπών έκτακτων συγκοινωνιακών θεμάτων που προκύπτουν στον δήμο. Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι εξής δράσεις: Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης. Προτάσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης. Διαχείριση στάθμευσης. Βελτίωση οδικής ασφάλειας. Υποστήριξη σε λοιπά συγκοινωνιακά ζητήματα της περιοχής μελέτης”.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 19.190,24 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της είναι 4 μήνες από την υπογραφή της.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER