Σάββατο, 18 Μαρτίου 2023 20:31

Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 24 συμβασιούχων στην καθαριότητα

Γράφτηκε από τον
Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη 24 συμβασιούχων στην καθαριότητα

 

Είκοσι τέσσερις συνολικά εργαζόμενους, εργάτες καθαριότητας, οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων, για 8 μήνες, για να αντιμετωπιστούν μεγάλες ανάγκες στην Υπηρεσία Καθαριότητας, πρόκειται να ζητήσει ο Δήμος Καλαμάτας.

Την πρόσληψη των εργαζομένων αυτών αναμένεται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο μεθαύριο Δευτέρα στις 8 το βράδυ.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, για την κάλυψη των αναγκών του δήμου, πρόκειται να ζητηθούν οι προσλήψεις για 8 μήνες: α) 17 εργατών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρου,  β) 5 οδηγών οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν ΠΕΙ και κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου, εκ των οποίων οι 3 να έχουν άδεια οδήγησης κατηγορίας C και οι 2 κατηγορίας CE, γ) Ενός χειριστή σύνθετου εκσκαπτικού και φορτωτικού μηχανήματος 1.3 Ομάδας Β, δ) Ενός χειριστή χορτοκοπτικού μηχανήματος έργου με βραχίονα κατηγορίας 4.8, με άδεια χειρισμού γεωργικού ελκυστήρα.

Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι “στο Τμήμα Αποκομιδής υπηρετούν 37 εργάτες (μόνιμοι και ΙΔΑΧ). Από αυτούς οι 22 μπορούν να εργασθούν σε απορριμματοφόρο όχημα ως εργάτες.  Για να μπορούν να εκτελεσθούν όλα τα απαραίτητα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων απαιτούνται 39 εργάτες, οι οποίοι θα πρέπει να εργάζονται σε απορριμματοφόρο, συνεπώς υπάρχει έλλειμμα 17 εργατών συνοδών απορριμματοφόρου.

Στο Τμήμα Οχημάτων υπηρετούν 29 οδηγοί (μόνιμοι και ΙΔΑΧ). Από αυτούς 18 μπορούν να εργαστούν ως οδηγοί απορριμματοφόρου, ενώ οι υπόλοιποι απασχολούνται σε άλλες υπηρεσίες είτε λόγω ειδικότητας είτε λόγω σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης. Για να μπορούν να εκτελεσθούν όλα τα δρομολόγια της καθαριότητας και να εξυπηρετούνται οι καθημερινές ανάγκες μεταφοράς προσωπικού και εκτέλεσης εργασιών του δήμου είναι απαραίτητη η απασχόληση 23 οδηγών αποκλειστικά στην Καθαριότητα (οδηγοί απορριμματοφόρου), συνεπώς υπάρχει έλλειμμα 5 οδηγών απορριμματοφόρου”.

Σημειώνεται, ακόμα, ότι μετά από αυτά “και ενόψει του σοβαρότατου προβλήματος που θα προκύψει κατά την αποχώρηση του έκτακτου προσωπικού, όπου θα είναι αδύνατη η εκτέλεση όλων των προγραμμάτων αποκομιδής και η τήρηση της υποχρεωτικής 6ήμερης εργασίας, καθώς δεν θα είναι δυνατό να δοθούν άδειες και ρεπό στο μόνιμο προσωπικό, απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού με 8μηνη σύμβαση, αρχής γενομένης από το μήνα Ιούλιο του 2023”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER