Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2023 18:04

Μια ακόμα παράταση για το σχολείο του Αρι

Γράφτηκε από την
Μια ακόμα παράταση για το σχολείο του Αρι

 

Μια ακόμα παράταση 8 μηνών, την τελευταία, έως το τέλος του χρόνου, για το πολύπαθο έργο της επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στον Αρι, προϋπολογισμού 950.000 ευρώ, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας το απόγευμα της Τρίτης.

Και πρέπει να είναι η τελευταία, καθώς μέχρι το τέλος του 2023 πρέπει να ολοκληρωθεί, γιατί χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το ζήτημα είναι ότι και αυτή η παράταση μπορεί να μην φθάσει για την ολοκλήρωση του έργου, καθώς ο ανάδοχος στην αίτησή του ζητούσε παράταση  μέχρι τις 27 Απριλίου 2024(!), αναφέροντας πως “το αίτημα της χρονικής παράτασης πρέπει να είναι βάσιμο, νόμιμο και αιτιολογημένο και να διέπεται από τους κανόνες της σύμβασης”. Και στηρίζει την άποψή του στον συμβατικό, στον χρόνο εργασιών που μπορούσαν να γίνουν χωρίς την έγκριση του 2ου ΑΠΕ και της συμπληρωματικής σύμβασης και σε αυτόν που χρειάζεται για να υλοποιηθεί η συμπληρωματική.

Να επισημανθεί ότι ο 2ος ΑΠΕ και η συμπληρωματική σύμβαση αναμένονταν να εγκριθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2021 κι εγκρίθηκαν τον Νοέμβριο του 2022(!).

Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν 540 ημερολογιακές ημέρες, μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021 και ακολούθησαν δύο παρατάσεις έως τις 15 Ιουλίου 2022 και 30 Απριλίου φέτος η τελευταία.

Κατά την έγκριση νέων εργασιών ύψους 53.702,53 ευρώ για το πολύπαθο έργο της επέκτασης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου στον Αρι, τον Ιανουάριο του 2021 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου, επισημάνθηκε η κακοτεχνία που είχε γίνει από την πρώτη εργολαβία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας (από το 2008 έως το 2013 που διαλύθηκε η εργολαβία).


NEWSLETTER