Τρίτη, 30 Μαϊος 2023 09:06

Το καλοκαίρι η επανεκκίνηση ανασκαφής στην Υπαπαντή

Γράφτηκε από τον

 

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παράτασης της προγραμματικής σύμβασης για την ανασκαφή των αρχαίων στην πλατεία Υπαπαντής έως τις 6 Μαρτίου 2025, θα επανεκκινήσουν οι εργασίες στην οδό Χρυσοστόμου Θέμελη, στη ΝΑ πλευρά της πλατείας, μέσα στο καλοκαίρι, όπως σημείωσε στην “Ε” η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας Ευαγγελία Μηλίτση.

Παρατήρησε ότι οι ανασκαφικές εργασίες σταμάτησαν, γιατί περίμεναν να παραταθεί η προγραμματική σύμβαση που έληγε στις 7 Μαρτίου.

Η κ. Μηλίτση επεσήμανε ότι μόλις πάρουν στα χέρια τους την απόφαση της παράτασης, θα κινήσουν αμέσως τις διαδικασίες κι εκτίμησε πως μέσα στο καλοκαίρι θα γίνουν οι ανασκαφικές εργασίες στον δρόμο, στη Χρυσοστόμου Θέμελη, καθώς “είναι προτιμότερο οι εργασίες να γίνονται σε εποχή που δεν βρέχει”.

Η προϊσταμένη ανέφερε ότι οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ισχύ για 2 μήνες.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας στις 15 Μαΐου ενέκρινε την παράταση της προγραμματικής σύμβασης για την ανασκαφή των αρχαίων στην πλατεία Υπαπαντής έως τις 6 Μαρτίου 2025, ενώ στις 14 Φεβρουαρίου η Επιτροπή του δήμου είχε εγκρίνει τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη και την αμφίδρομη κυκλοφορία στην Μητροπολίτου Μελετίου και την Φάριος, για να συνεχιστούν οι ανασκαφικές εργασίες.

Στην εισήγησή της για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, αφού έκανε λόγο για ανάγκη που προέκυψε “για την εκτέλεση επιπλέον εργασιών που αυξάνουν το φυσικό αντικείμενο του έργου”, σημείωνε: “Επιπλέον, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των ανασκαφικών εργασιών στο νότιο τμήμα της πλατείας, εφόσον κατά το φθινόπωρο του έτους 2022 δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την εφαρμογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ώστε να ερευνηθούν τα αρχαία οικοδομικά λείψανα κάτω από το οδόστρωμα της οδού Χρυσοστόμου Θέμελη. Εκκρεμεί επίσης η ολοκλήρωση των λοιπών εργασιών για την τεκμηρίωση, την προστασία και την ανάδειξη των αρχαιοτήτων στη ΝΑ γωνία της πλατείας Υπαπαντής. Για τις ανάγκες του έργου η αρχική προγραμματική σύμβαση έλαβε παράταση για χρονικό διάστημα 6 μηνών, με τροποποίηση του άρθρου 4 αυτής, ώστε να ισχύει μέχρι την 07.03.2023. Λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω συνέχεια του ανασκαφικού έργου και των εργασιών τεκμηρίωσης, προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων στα νότια της πλατείας Υπαπαντής. Επομένως, κρίνεται απαραίτητη η παράταση του χρονοδιαγράμματος του έργου μέχρι και 24 μήνες μετά τη λήξη ισχύος της ενεργής προγραμματικής σύμβασης, όπως έχει τροποποιηθεί”.

Γ.Σ.