Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023 20:08

Εκδόθηκε η άδεια επαναλειτουργίας του Κολυμβητηρίου Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον

 

Τη  χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας εξέδωσε ο Δήμος Τριφυλίας με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη, μετά από μακροχρόνιο διάστημα μη λειτουργίας του.

Χρονικό διάστημα στο όποιο μεσολάβησαν τεχνικές εργασίες, με το Κολυμβητήριο ωστόσο να μένει κλειστό περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο.

Στην σχετική απόφαση του Δημάρχου τονίζεται: «Χορηγούμε άδεια λειτουργίας στην αθλητική εγκατάσταση «Δημοτικό Κολυμβητήριο Κυπαρισσίας» για τη διεξαγωγή προπονήσεων και αγώνων κολύμβησης, η οποία έχει καταταγεί στην Ομάδα Α2 (υπαίθρια εγκατάσταση χωρίς θεατές ή έως 500 θεατές, σε οικισμό με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους, στην οποία διεξάγονται και αγώνες).

Η άδεια λειτουργίας ισχύει για πέντε έτη, και εφόσον η εγκατάσταση αποτελεί έδρα ομάδας πρέπει πριν τη λήξη κάθε έτους να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στην εγκατάσταση».

Κ.Μπ.