Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 15:39

"Αναγέννηση Ανω Μεσσηνίας": Αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση καταγγέλλει ο Αδαμόπουλος

Γράφτηκε από την
"Αναγέννηση Ανω Μεσσηνίας": Αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση καταγγέλλει ο Αδαμόπουλος

Για αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση και για ερωτήματα που γεννιούνται, σχετικά με την αύξηση των ανταποδοτικών τελών, επικρίνει τη δημοτική αρχή Οιχαλίας, ο συνδυασμός του υποψηφίου δημάρχου Γιάννη Αδαμόπουλου “Αναγέννηση Ανω Μεσσηνίας”.

Χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του ο συνδυασμός του Γ. Αδαμόπουλου σημειώνει:

“Με την υπ΄ αρίθμ. 126/21 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οιχαλίας, αποφασίστηκε η αύξηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου με ισχύ από 1-1-2022 (ΑΔΑ: Ψ40ΚΩΞ4-ΥΒ6).
Τα συνολικά έσοδα τελών καθαριότητας πριν την αύξηση ανέρχονταν στο ποσό των 954.055,95 ευρώ, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση. Στόχος ήταν να καλυφθεί βάσει του τοπικού σχεδίου διαχείρισης ποσό 432.249,12 ευρώ κατ΄ έτος, για την κάλυψη του κόστους τής διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η παρούσα δημοτική αρχή, επιβάρυνε τον δημότη με μία μέση αύξηση των ανταποδοτικών που ανέρχεται στο 45,30%. Αν υπολογιστεί και η αύξηση των τετραγωνικών που δήλωσαν οι δημότες στην ΔΕΗ, την ίδια περίοδο, η ανωτέρω αύξηση που επιβαρύνει τον δημότη μεγαλώνει.

Σύμφωνα με τα παραπάνω από την 1-1-2022 έως και σήμερα, ύστερα από 21 μήνες, θα έπρεπε να είχαν εισπραχθεί επιπλέον, μόνο από την αύξηση των ανταποδοτικών 756.000 ευρώ.

Εδώ γεννιούνται τα εξής ερωτήματα: Πού διατέθηκε το παραπάνω ποσό; Ποιες δαπάνες κάλυψε εφόσον για τη διαχείριση των απορριμμάτων δεν έχει διατεθεί ούτε ένα ευρώ… αλλά αντιθέτως, σύμφωνα με τον ΦΟΣΔΑ ο δήμος χρωστάει 23.000 ευρώ; Το ποσό των 756.000 ευρώ, δεν θα έπρεπε να υπάρχει στο αποθεματικό του δήμου; ή τουλάχιστον ένα μέρος αυτού;

(Να σημειώσουμε εδώ, ότι το αποθεματικό του δήμου σήμερα, ανέρχεται στα 235 ευρώ.) Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: Με τη διαχείριση που κάνει η παρούσα δημοτική αρχή δεν σέβεται τα χρήματα του δημότη. Η αύξηση των δημοτικών τελών ήταν άνευ ουσίας και προφανώς δεν διατέθηκε για τον σκοπό για τον οποίο ψηφίστηκε από την οικονομική επιτροπή του δήμου”.


NEWSLETTER