Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2023 20:47

Παράταση για ανάπλαση κεντρικής πλατείας Χώρας

Γράφτηκε από την
Παράταση για ανάπλαση κεντρικής πλατείας Χώρας

 

Την χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Χώρας κατά 3 μήνες, έως τις 6 Φεβρουαρίου 2024, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου - Νέστορος, σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίασή του.

Για το ίδιο έργο ενέκρινε: Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, υπερβατικό ως προς την αρχική σύμβαση κατά 11.601,66 ευρώ, οφειλόμενο στην πρόβλεψη αύξησης της αναθεώρησης και επιπλέον ποσού 43.927,09 ευρώ για την 1η συμπληρωματική σύμβαση. Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Νέων Εργασιών του έργου.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι “ο 1ος ΑΠΕ συνολικού ποσού 328.389,95 ευρώ, που συμπεριλαμβάνει εν σχεδίω την 1η συμπληρωματική σύμβαση, συντάχθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του ν. 4412/2016, προκειμένου να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προέκυψαν από τις πραγματικές συνθήκες κατασκευής του έργου, καθώς και τιμολόγηση (κανονισμό) 13 νέων εργασιών απαραίτητων για την ορθή εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.”.

Το έργο ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Χώρας που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και το πρόγραμμα “Φιλόδημος’, είναι προϋπολογισμού 310.000 ευρώ και υλοποιείται με έκπτωση : 12,01%.


NEWSLETTER