Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2023 18:44

Επαναδημοπράτηση αγροτικής οδοποιίας από τον Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από τον
Επαναδημοπράτηση αγροτικής οδοποιίας από τον Δήμο Καλαμάτας

Με επαναδημοπράτηση, με νέα διαγωνιστική διαδικασία σχεδιάζεται να συνεχιστεί το έργο αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Καλαμάτας προϋπολογισμού 1.062.000 ευρώ, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Φιλόδημος”.

Το έργο έχει σταματήσει εδώ και αρκετό καιρό, λόγω έκπτωσης του αναδόχου.
Σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου αναμένεται να ανακληθεί προηγούμενη απόφαση της επιτροπής για συνέχιση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου με τους επόμενος μειοδότες και να αποφασιστεί η συνέχιση και ολοκλήρωσή του με νέο διαγωνισμό.
Στην εισήγηση αναφέρεται ότι “η διαδικασία συνέχισης ανάδειξης νέου αναδόχου δεν ολοκληρώθηκε, κυρίως γιατί οι προσφορές των επομένων κατά σειρά μειοδοτών - που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα - θεωρήθηκαν από την προϊσταμένη αρχή ως υπερβολικά υψηλές - παραπλήσιες με την δοθείσα έκπτωση του έκπτωτου αναδόχου, γεγονός που θέτει σε ανασφάλεια την ομαλή εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου. Οι προσφορές των επομένων δύο μειοδοτών σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, υπερβαίνουν το 50%, με συνέπεια να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τον κίνδυνο μη ασφαλούς ολοκλήρωσης του έργου, αν επιπρόσθετα συνυπολογιστούν και τα: α) Οι αυξήσεις προμήθειας και μεταφοράς των υλικών, β) Η προς τα ανάντη αύξηση του κόστους κατασκευής των έργων, γ) Η έλλειψη κονδυλίου αναθεωρήσεων στα συμβατικά τεύχη της έκπτωτης εργολαβίας”.
Συνεχίζοντας, επισημαίνεται πως “αξιολογώντας την έως σήμερα διαμορφωθείσα υφιστάμενη κατάσταση σύμφωνα με την κατεύθυνση της δημοτικής αρχής, προτείνεται η επαναδημοπράτηση του έργου με τη σύνταξη νέας μελέτης που θα περιλαμβάνει το υπόλοιπο ανεκτέλεστο αντικείμενο, (που για λόγους επίσπευσης της όλης διαδικασίας προκειμένου να μην χαθεί κρίσιμος
χρόνος έχει ήδη συνταχθεί) και την υποβολή νέου τροποποιημένου τεχνικού δελτίου στην ΕΥΔΕ του ΥΠΕΣ ως συνέχεια στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με την ενσωμάτωση των προτεινόμενων αλλαγών για την υλοποίηση του έργου”.
Γ.Σ.

 


NEWSLETTER