Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024 17:25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εγκατάσταση του αγωγού Φ800

Γράφτηκε από την

Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα γίνουν στον εθνικό δρόμο, από τον κυκλικό κόμβο Πηδήματος έως το Ασπρόχωμα (τη διασταύρωση προς Μεσσήνη), σε μήκος 7.150 μέτρων, για να εγκατασταθεί ο αγωγός Φ800 μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα, ενέκρινε το βράδυ της Τρίτης, το Δημοτικό Συμβούλιο της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Οι ρυθμίσεις αφορούν την εργοταξιακή οργάνωση και την εκτέλεση των εργασιών, ώστε η κυκλοφορία των οχημάτων να γίνεται ταυτόχρονα με το έργο. Δηλαδή να υπάρχει πάντοτε ελεύθερο πλάτος στο οδόστρωμα της εθνικής οδού τουλάχιστον 3,50 μέτρων για την ασφαλή εναλλάξ κυκλοφορία των οχημάτων και των δυο κατευθύνσεων, ενώ το υπόλοιπο πλάτος να καταλαμβάνεται για τις ανάγκες του έργου.

Το χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των εργασιών για την κατασκευή του αγωγού ύδρευσης στη δεξιά πλευρά της εθνικής, στο ρεύμα προς Καλαμάτα, εκτιμάται σε 12 μήνες.

Σύμφωνα με τη μελέτη εργοταξιακής κυκλοφοριακής σήμανσης και ασφάλισης, “το σκάμμα που απαιτείται να γίνει για την τοποθέτηση του αγωγού ύδρευσης σε όλο το μήκος του έργου θα έχει μεταβλητό βάθος από 1,50 μ. έως 4,50 μ. και πλάτος 1,50 μ.

Το έργο θα γίνεται σε διαφορετικές φάσεις κατασκευής, όπου η κάθε φάση θα αναπτύσσεται σε μήκος 30, 50, 60, 80, 100, 150 και 200 μέτρων. Όταν ανοιχθεί το όρυγμα και αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες τοποθέτησης του αγωγού και γίνει η προβλεπόμενη επιχωμάτωση, μετά θα γίνει η επίστρωση με άσφαλτο του ορύγματος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Το εργοτάξιο μπορεί να αναπτύσσεται σε μήκος 30, 50, 60, 100, 150, 200 και 300 μέτρων, και θα εφαρμόζεται το αντίστοιχο από τα σχέδια εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης και σηματοδότησης, ανάλογα με τα γεωμετρικά στοιχεία και τις τοπικές συνθήκες του κάθε σημείου, των αντίστοιχων χιλιομετρικών θέσεων, που θα λάβει υπόψη του ο ανάδοχος, σε σχέση με τις κάθετες οδούς που συμβάλουν επί της εθνικής, τις παρόδιες χρήσεις και παρακείμενες δραστηριότητες.

Κατά τις φάσεις κατασκευής των 30, 50, 60, 100, 150, 200 και 300 μέτρων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες, στους οποίους και θα εφαρμόζεται το αντίστοιχο πρόγραμμα λειτουργίας σε χρόνους (sec).

Σε κάθε φάση των εργασιών η κυκλοφορία των μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία ΚΤΕΛ και Αστικό) θα γίνεται κανονικά.

Σε κάθε φάση κατασκευής των 30, 50, 60, 100, 150, 200 και 300 μέτρων, θα υπάρχει πάντοτε η σήμανση που προβλέπεται από τα 400 μέτρα πριν από την αρχή των έργων της κάθε φάσης, καθώς και η σήμανση που προβλέπεται να υπάρχει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, επίσης 400 μέτρων πριν το τέλος των έργων”.