Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024 17:45

Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Γράφτηκε από την
Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας: Εγκρίθηκε η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

Με ευρεία πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας ενέκρινε την υποβολή πρότασης επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021 - 2027, προϋπολογισμού 10.985.882 ευρώ.

Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου Βασίλη Παπαευσταθίου, η στρατηγική απαντά σε σύγχρονες ανάγκες της Καλαμάτας, εμπεριέχοντας μέρος των προγραμματικών δεσμεύσεων της δημοτικής αρχής, προτάσεις φορέων και πολιτών, όλη τη συμμετοχική δουλειά που έχει γίνει στο πλαίσιο σύνταξης του Κλιματικού Συμβολαίου της πόλης, καθώς και της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Με βάση την ίδια εισήγηση ως Στρατηγικοί Στόχοι (Σ.Σ.) της ΣΒΑΑ 2021-2027 του Δήμου Καλαμάτας έχουν τεθεί: Σ.Σ.1.: Αναβάθμιση των αστικών υποδομών και λειτουργιών στη βάση της βιωσιμότητας, της ανθεκτικότητας και της ενσωμάτωσης έξυπνων και περιβαλλοντικά φιλικών προσεγγίσεων. Σ.Σ.2.: Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του πολιτιστικού κεφαλαίου και των τουριστικών πόρων της Καλαμάτας, με παράλληλη ενίσχυση της ταυτότητας της πόλης. Σ.Σ.3.: Στήριξη της τοπικής οικονομίας, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στη βάση ενίσχυσης της πράσινης οικονομίας Σ.Σ.4.: Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της συμπεριληπτικότητας, της κοινωνικής ένταξης και συνοχής.

Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε ότι “η νέα Στρατηγική είναι προϋπολογισμού 11 εκ. ευρώ. Εκ των οποίων τα 5 εκ. είναι μεταφερόμενα (πλατεία 23ης Μαρτίου και Αναγνωσταρά, 2 εκ. και τα άλλα 3 εκ. είναι τα προνοιακά ΚΗΦΗ-ΚΔΗΦ και καρδιαγγειακά). Εμείς καλούμαστε να προτείνουμε για τα υπόλοιπα 6 εκ. χωρίς αυτό να μας στερεί το δικαίωμα να προετοιμάσουμε επιπλέον προτάσεις και να διεκδικήσουμε χρηματοδοτήσεις εφόσον προκύψουν”.

Παρουσίασε ορισμένα σημεία της πρότασης κι εκτίμησε ότι “το σχέδιο δράσης αποτελεί ένα απόλυτα ισορροπημένο κείμενο, με συνέπεια, αρχές και κυρίως εφαρμοσιμότητα, αφού αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό ώριμα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν στον χρονικό ορίζοντα της νέας προγραμματικής περιόδου”.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Τζαμουράνης άσκησε κριτική για τον μεγάλο αριθμό προτεινόμενων έργων (συνολικά 23) που θα δημιουργήσουν δυσκολία στην ωρίμανση και την υλοποίηση, για τα αρκετά μεταφερόμενα από την πρώτη ΣΒΑΑ και για την απουσία έργων και παρεμβάσεων, όπως το “Αχίλλειον”.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος καταψήφισε, εκφράζοντας τη διαφωνία του στον κεντρικό πυρήνα, ότι “όλα πάνε στον τουρισμό” και απουσιάζουν έργα αντισεισμικής θωράκισης, αντιπλημμυρικά και σχολικής στέγης.

Διευκρινίσεις για τη στρατηγική και την επιλογή έργων έδωσε η διευθύντρια Προγραμματισμού Παναγιώτα Κουράκλη.

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου (μεταφερόμενο) 1.452.500 ευρώ. Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά (μεταφερόμενο) 567.537 ευρώ. Αναζωογόνηση περιοχής Ανατολικού Τμήματος Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας (α’ φάση), 1 εκ. ευρώ. Ενεργειακή αναβάθμιση Μητροπολιτικού Μεγάρου Μεσσηνίας, 1.100.000 ευρώ. Ενεργειακή αναβάθμιση Ζουμπούλειου Μεγάρου, 562.963 ευρώ. Ενεργειακή αναβάθμιση κινηματογράφου “Ηλέκτρα” για επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου (κινηματογράφος, πινακοθήκη, κλπ.), 1.770.000 ευρώ. Ενεργειακή αναβάθμιση Ιστορικού Δημαρχείου Καλαμάτας, 1 εκ. ευρώ. Ανάπλαση του δυτικού παράλιου μετώπου περιοχής Κορδία της Καλαμάτας, 2 εκ. ευρώ. Ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καλαμάτας, 800.000 ευρώ. Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του πάρκου ΟΣΕ (Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων), 300.000 ευρώ. Παρατηρητήριο για την κλιματική αλλαγή του Δήμου Καλαμάτας, 400.000 ευρώ. Εγκατάσταση ηλεκτροφορτιστών και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για την εξυπηρέτηση των πολιτών του δήμου, 200.000 ευρώ. Αγορά ηλεκτροκίνητου λεωφορείου 25 θέσεων και 2 μικρότερων ηλεκτρικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του δήμου για τις ανάγκες των πολιτών, 500.000 ευρώ. Αναβάθμιση χώρου αστικού πρασίνου και αναψυχής δημοτικής έκτασης 17 στρεμμάτων στην περιοχή Κορδία, 400.000 ευρώ. Μηχανισμός διαχείρισης προορισμού του Δήμου Καλαμάτας (DMO), 350.000 ευρώ.

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης προορισμού Δήμου Καλαμάτας (DMS), 350.000 ευρώ. Ψηφιακή Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας, 347.000 ευρώ. Εκθεσιακό Κέντρο Αλιείας και Θάλασσας Δήμου Καλαμάτας, 330.000 ευρώ. Υποστήριξη των ΜμΕ στον Δήμο Καλαμάτας για την ενσωμάτωση στη λειτουργία τους διεργασιών φιλικών προς το περιβάλλον και αποδοτικής χρήσης των πόρων, 500.000 ευρώ. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΚΔΗΦ) 1.100.000 ευρώ. Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) (β’ φάση (μεταφερόμενο), 545.000 ευρώ. Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα καρδιαγγειακά προβλήματα στον Δήμο Καλαμάτας (μεταφερόμενο), 1.200.000 ευρώ. Social Kalamata: Σύστημα οργάνωσης και βελτίωσης της διαχείρισης και πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, 340.882 ευρώ.


NEWSLETTER