Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024 08:46

Σύμβαση για κατασκευή φωτοβολταϊκών

Γράφτηκε από την

 

Υπογράφηκε χθες στο Δημαρχείο Καλαμάτας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε ένα κάνοντας χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού”, προϋπολογισμού 1.736.000 ευρώ.

Τη σύμβαση παρουσία του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, υπέγραψαν ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας “Zillion Μονοπρόσωπη ΙΚΕ” Βασίλειος Ζιώγος. Ακολούθησε συζήτηση επί των χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής του έργου, στο γραφείο δημάρχου, με τη συμμετοχή του γενικού διευθυντή της ΔΕΥΑΚ Μιχάλη Βασιλειάδη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, από τον άξονα προτεραιότητας “Περιβάλλον”: “Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων”.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος ανέφερε: “Ένα ακόμα σημαντικό έργο της ΔΕΥΑΚ μπαίνει στον δρόμο της υλοποίησης. Πρόκειται για το έργο των δύο μεγάλων φωτοβολταϊκών σταθμών, που σχεδιάσαμε, διεκδικήσαμε και πλέον συμβασιοποιήθηκε, ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή του. Πρόκειται για ένα έργο με πολλαπλά οφέλη, οικονομικά και περιβαλλοντικά, καθώς με την ολοκλήρωσή του θα μειώσει σημαντικά το κόστος ενέργειας που σήμερα δαπανά η ΔΕΥΑΚ, καλύπτοντας τόσο τον Βιολογικό Καθαρισμό όσο και άλλες ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ύδρευσης του δήμου μας. Δείχνει δε την κατεύθυνση της δημοτικής αρχής, καθώς είναι σύμφωνο με τον σχεδιασμό μας και τα όσα υπηρετούν τους στόχους του Κλιματικού Συμβολαίου της πόλης μας”.

 

ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε ένα κάνοντας χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Η εγκατάσταση του Φ/Β Σταθμού θα πραγματοποιηθεί στις θέσεις “Ξερολαγκάδα” και “Μουτελάκη” εκτός σχεδίου Ασπροχώματος και στόχος είναι η σύνδεση του Φ/Β σταθμού με το ηλεκτρικό δίκτυο μέσης τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, με σκοπό την εξοικονόμηση στα έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του μηχανισμού Virtual Net-Metering.

Ο ένας ΦΒ σταθμός θα συμψηφίζει εικονικά την μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού και ο δεύτερος θα συμψηφίζει επιλεγμένες ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ύδρευσης που βρίσκονται σε διαφορά σημεία του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας.

Οι σταθμοί πρόκειται να χωροθετηθούν σε επίπεδα, ανεξάρτητα, μη γειτονικά, αγροτεμάχια έκτασης 17 και 19 στρεμμάτων περίπου.

Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες, προκειμένου να μπορούν να τεθούν σε λειτουργία οι υπό προμήθεια Φ/Β σταθμοί. Επιπλέον περιλαμβάνει όλα εκείνα τα συνοδά έργα και εξοπλισμό που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τα υπολογισμένα έσοδα από αυτές. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα μέρη που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και εκείνα που δεν περιγράφονται, αν αποτελούν αναγκαία για τον ανάδοχο προκειμένου να συνδεθεί ο Φ/Β σταθμός στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.


NEWSLETTER