Τρίτη, 02 Απριλίου 2024 09:03

Πώς θα διαμορφωθεί η αναπλασμένη Αναγνωσταρά - 3 μέτρα πλάτος, 30 χλμ. ταχύτητα και 30 θέσεις πάρκινγκ

Γράφτηκε από την

 

Τρία μέτρα πλάτος δρόμου, 30 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα και 30 θέσεις πάρκινγκ θα έχει η αναπλασμένη οδός Αναγνωσταρά, στο κέντρο της Καλαμάτας, όταν με το καλό συνεχιστεί και υλοποιηθεί - άγνωστο πότε - σύμφωνα με την επικαιροποίηση της οριζοντιογραφίας της μελέτης  του έργου, που πρόκειται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, αύριο στις 7 το απόγευμα.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, όπως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση, κατά τις πρόδρομες εργασίες για την υλοποίηση του έργου ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά, “διαπιστώθηκε ότι τα υφιστάμενα πλάτη της οδού (πεζοδρόμια και οδόστρωμα) σε μερικές θέσεις διαφέρουν από τα πλάτη που εμφανίζονται στους χάρτες του Κτηματολογίου, τα στοιχεία των οποίων λήφθηκαν υπόψη για το σχεδιασμό του έργου στη φάση της μελέτης.

Το προηγούμενο, αλλά και οι διαμορφωμένες είσοδοι-έξοδοι οχημάτων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αντικειμενικά δεν μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό της η οριζοντιογραφία προτεινόμενων έργων, που έχει εγκριθεί και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 142/2019. Για να αντιμετωπιστούν τα ανωτέρω ζητήματα, έγινε ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, και, προκειμένου να μην μειωθεί το ελεύθερο πλάτος των πεζοδρομίων, προέκυψε ως βέλτιστη αποδεκτή λύση η μείωση του πλάτους του οδοστρώματος, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές και η χρήση εναλλακτικών τρόπων τοποθέτησης πρασίνου και όχι η φύτευση δέντρων”.

Επισημαίνεται ότι “συνεπώς, προκειμένου να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο της ανάπλασης της οδού, προτείνεται να αναθεωρηθεί η οριζοντιογραφία προτεινομένων έργων της εγκεκριμένης μελέτης, με βασική αλλαγή αυτή της μείωσης του εγκεκριμένου πλάτους οδοστρώματος από 3,20 σε 3 μέτρα. Επιπλέον, αν και δεν απαιτείται από τις προδιαγραφές, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη οδική ασφάλεια, προτείνεται η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα να οριστεί στα 30 χιλιόμετρα την ώρα. Ακόμα, προτείνεται να γίνουν σημειακές τροποποιήσεις όπου υπάρχουν διαμορφωμένες είσοδοι-έξοδοι, με αποτέλεσμα κάποιες από τις θέσεις στάθμευσης που είχαν εγκριθεί να μετατοπίζονται και από 25 οι θέσεις να γίνονται 24. Επίσης, προτείνεται η χρήση εναλλακτικών τρόπων τοποθέτησης πρασίνου, οι οποίοι δεν θα είναι εις βάρος του ελεύθερου πλάτους των πεζοδρομίων.

Τέλος, προτείνεται να προβλεφθεί από τώρα η μελλοντική διαμόρφωση του ανατολικού πεζοδρομίου στο ύψος των ερειπωμένων κτηρίων που σήμερα είναι περιφραγμένα. Έτσι μελλοντικά θα διαμορφωθούν και 6 επιπλέον θέσεις στάθμευσης, με αποτέλεσμα το σύνολο των θέσεων να είναι 30”.