Δευτέρα, 27 Μαϊος 2024 08:00

Δήμος Καλαμάτας: 53 προσλήψεις για την αντιπυρική προστασία

Δήμος Καλαμάτας: 53 προσλήψεις για την αντιπυρική προστασία

 

 

Πενήντα τρία άτομα για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, εργάτες και οδηγούς, πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Καλαμάτας.

Την πρόσληψή τους αναμένεται να εγκρίνει η Δημοτική Επιτροπή σε σημερινή συνεδρίαση της, στη 1 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου Σαράντου Μαρινάκη, αναμένεται να προσληφθούν:

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (49 άτομα)

α) 26 άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Δασεργατών / ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας από

17 Ιουλίου έως 16 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών). β) 16 άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Δασεργατών / ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας από 15 Ιουνίου έως 14 Σεπτεμβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών). γ) 2 άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Δασεργατών / ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας από 1 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών). δ) 1 άτομο κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Δασεργατών / ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας από 28 Ιουλίου έως 27 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών). ε) 1 άτομο κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Δασεργατών / ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας από 15 Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 4,5 μηνών). στ) 2 άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Δασεργατών / ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας από 15 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου (χρονικό διάστημα 2 μηνών). ζ) 1 άτομο κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Δασεργατών / ΥΕ Εργατών Δασοπροστασίας από 9 Αυγούστου έως 8 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 2 μηνών).

ΟΔΗΓΟΙ (ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) (4 άτομα)

α) 2 άτομα κλάδου / ειδικότητας Δ.Ε Οδηγών/Δ.Ε Οδηγών από 15 Ιουνίου έως 14

Σεπτεμβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών). β) 1 άτομο κλάδου / ειδικότητας Δ.Ε Οδηγών/Δ.Ε Οδηγών από 17 Ιουλίου έως 16 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών). γ) 1 άτομο κλάδου / ειδικότητας Δ.Ε Οδηγών/Δ.Ε Οδηγών από 1 Αυγούστου έως 31 Οκτωβρίου (χρονικό διάστημα 3 μηνών).

Σύμφωνα με την εισήγηση, “προτείνεται η πρόσληψη για όλο το προαναφερόμενο προς πρόσληψη προσωπικό, με στόχο την άμεση αναγγελία και απόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς και σε επίπεδο πρόληψης για την εκτέλεση προληπτικών αντιπυρικών εργασιών, τη φύλαξη και τον καθαρισμό των ευπαθών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας.

Οι εργάτες πυροπροστασίας θα κατανεμηθούν σε όλες τις κοινότητες του δήμου και στην Κοινότητα Καλαμάτας, όπου προτείνεται η τοποθέτηση περισσοτέρων, έτσι ώστε να καλυφθούν οι

ευπαθείς περιοχές, μέσα στην αντιπυρική περίοδο.

Οι οδηγοί θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του έργου της πολιτικής προστασίας (υδροφόρα

οχήματα, πλήρωση των υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας, κλπ.) και για τη συνδρομή στο έργο της

Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών αντιμετώπισης επειγουσών αναγκών, κατά την αντιπυρική περίοδο (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 206 του νόμου Ν.3584/2007 και το Ν.4662/2020, άρθρο 54 παρ.2”.