Τρίτη, 28 Μαϊος 2024 16:08

Στο Βερολίνο ο Μπασακίδης

Στο Βερολίνο ο Μπασακίδης

Σε συνάντηση στο Βερολίνο, μεταξύ των πόλεων της Αποστολής που εντάχθηκαν στην τρίτη φάση του Pilot Cities Programm, συμμετείχε η Καλαμάτα όπου παρουσίασε την δική της πιλοτική πρόταση προς ένα κλιματικά ουδέτερο σχολείο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον δήμο, στο διήμερο εργαστήριο που οργανώθηκε από την ομάδα υποστήριξης NetZeroCities, συζητήθηκαν, μεταξύ των εκπροσώπων των πόλεων, τα προτεινόμενα πιλοτικά σχέδια και καταγράφηκαν οι διαδικασίες για τη βελτίωσή τους και για τη διάχυση αυτών στις άλλες πόλεις.

Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Μαΐου και τον Δήμο Καλαμάτας εκπροσώπησε ο ειδικός σύμβουλος του δημάρχου σε θέματα κλιματικής ουδετερότητας Νίκος Μπασακίδης.