Παρασκευή, 31 Μαϊος 2024 13:15

Δήμος Δυτικής Μάνης: 13η παράταση για δίκτυα ύδρευσης Λεύκτρου!

Δήμος Δυτικής Μάνης: 13η παράταση για δίκτυα ύδρευσης Λεύκτρου!

Την 13η(!) παράταση για την προθεσμία εκτέλεσης του έργου εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Λεύκτρου, κατά 2 μήνες, έως τις 30 Ιουνίου, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης.

Στην θετική για την παράταση εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, που είναι η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, ανέφερε ότι έλαβε υπόψη τα ακόλουθα γεγονότα, ότι: “Εχει ήδη εκτελεστεί περίπου το 65% του έργου, ενώ οι εναπομείνασες εργασίες αφορούν το 20% περίπου του δικτύου ύδρευσης και τον εξοπλισμό του αντλιοστασίου. Οι εργασίες επανεκκίνησαν περί τα τέλη Νοεμβρίου δυνάμει της υπ’ αριθμ. 127881/30-11-2023 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί άρσης της διακοπής εργασιών του έργου. Εκτελέστηκαν εργασίες οι οποίες απαιτούσαν εκ της φύσεώς τους, την έλευση πλέον του ενός μήνα για την ολοκλήρωσή τους
(σκυροδέτηση δεξαμενής και αντλιοστασίου), πριν την έλευση του οποίου ήταν αδύνατη η εκτέλεση περαιτέρω εργασιών. Απαιτείται η σύνταξη και έγκριση 3ου ΑΠΕ, Υπάρχει γενικότερη καθυστέρηση στην παραλαβή των υλικών προς ενσωμάτωση στο έργο (π.χ. σωλήνες), λόγω της ενεργειακής κρίσης και της κρίσης στην Ουκρανία, και της επακόλουθης επιβράδυνσης των διαδικασιών παραγωγής”.

Το έργο που είχε συμβατική προθεσμία υλοποίησης έως τις 26 Νοεμβρίου 2020(!), υλοποιείται με ποσό σύμβασης 386.873,24 ευρώ και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης με 56.550 ευρώ.

ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δυτικής Μάνης ενέκρινε, επίσης, την 12η(!) παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου βελτίωσης της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, κατά 6 μήνες, έως τις 27 Οκτωβρίου.

Στην θετική για την παράταση εισήγησή της η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, που είναι η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου, ανέφερε ότι έλαβε υπόψη τα ακόλουθα γεγονότα, ότι: “Το έργο βρισκόταν σε διακοπή εργασιών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 94340/04-09-2023 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για διακοπή εργασιών του έργου, η άρση της οποίας έγινε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 129696/04- 12-2023 απόφασης, ήτοι εν μέσω της χειμερινής περιόδου και της περιόδου ελαιομαζώματος, γεγονός που δυσχέρανε την εκτέλεση εργασιών. Εχει εκτελεστεί το 53 % περίπου των εργασιών του έργου. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η σύνταξη και έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου”.

Το έργο με ποσό σύμβασης 440.968,75 ευρώ είχε συμβατική προθεσμία: υλοποίησης 6 μήνες, έως τις 27 Νοεμβρίου 2020(!).